Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM651 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kalite yönetimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları bilmesini sağlamak ve sağlık hizmetlerinde en sık kullanılan kalite yönetim yaklaşımlarının gerektirdiği becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Ekici, D. (2013). Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, Sim Matbaacılık, Ankara. 2. Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane, (2016). Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, 2. Baskı, Ankara 3. Beylik, U., Avcı , K. (2019). Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Gazi Kitabevi Yayınları 4. Marşap, A. (2014). Sağlık İşletmelerinde Kalite, Beta Basım, İstanbul. 5. Tatar Baykal Ü. ve Ercan Türkmen E. (Ed.) (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul. 6. Alcan Z, Tekin DE, Ekim R, Civil SÖ, (2012) Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Kalite yönetimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları ve sağlık hizmetlerinde en sık kullanılan kalite yönetim yaklaşımlarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite Yönetimiyle İlgili Temel Kavramlar ve Kalite Yönetim Süreci 1. Hafta-Kalite-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
2 Kalitenin Tarihsel Gelişimi-Sağlıkta Kalitenin Tarihsel Gelişimi 2. Hafta-Kalite-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN - Kopya.pdf
3 Sürekli Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri 3. Hafta-Kalite-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
4 Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri 4-5. Hafta-Kalite-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
5 Uluslararası Kalite Güvence Sistemleri 4-5. Hafta-Kalite-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
6 Standartlar Açısından Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon https://kalite.saglik.gov.tr/TR,8850/saglikta-kalite-standartlari.html
7 Sağlıkta ve Hemşirelikte Kalite Göstergeleri 6. Hafta-Kalite-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
https://kalite.saglik.gov.tr/TR,52460/guncel-standartlar.html
8 Ara sınav
9 Hasta ve Çalışan Güvenliği https://kalite.saglik.gov.tr/TR,6612/hasta-ve-calisan-guvenliginin-saglanmasina-dair-yonetmelik-2011.html
10 Hasta Güvenliğinde Kanıt Temelli Uygulamalar https://www.journalagent.com/shyd/pdfs/SHYD_5_2_132_140.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/343560
11 Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetimi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/516774
12 İstenmeyen Olaylar ve Tıbbi Hata Bildirim Sistemleri https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/552297
https://grs.saglik.gov.tr/
13 Teknoloji ve Sağlıkta Kalite

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523164 Kalite yönetimiyle ilgili temel kavramlar ve kalite yönetim sürecini bilir.
2 1523165 Sürekli kalite geliştirmede kullanılan araç ve tekniklerini açıklar.
3 1523166 Ulusal ve uluslararası sağlıkta kalite yönetim sistemlerini açıklar.
4 1523167 Sağlık alanında ve hemşirelikte kullanılan kalite göstergelerini açıklar.
5 1523168 Sağlık hizmetleri kalite yönetiminde hasta, çalışan güvenliği ve risk yönetimini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 4 5 4 2 2
2 5 5 4 3 3 3 5 4 2 2
3 5 5 4 3 2 3 3 3 2 2
4 5 5 5 3 2 2 5 3 2 2
5 5 5 5 5 2 5 5 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek