Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencinin kadın sağlığına ilişkin özel konularda bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 1. Kadın sağlığına ilişkin sağlık parametrelerini billir 2. Kadın sağlığına ilişkin sağlık etkileyen politikaların farkına varır 3. Medya sağlık ilişkisini yorumlayabilir 4. Kadının toplumsal statüsü ve kadın sağlığı arasında ilişki kurabilir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen KULAKAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında; 1. Kadın sağlığına ilişkin sağlık parametrelerinin takip edilmesi, analiz ve sentez etme 2. Türkiye’de kadınların demografik durumundaki değişiklikler ve etkileyen faktörler 3. Kadın sağlığını etkileyen politikalar 4. Yazılı- görsel basın ve kadın -sağlık ilişkisi 5. Kadının toplumsal statüsü ve kadın sağlığı

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.