Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Ruh sağlığının korunması geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik kavramsal, dönemsel, sosyal, kültürel değişimleri, ruhsal sorunlara hemşirelik mesleği yaklaşımlarını uygulamalı olarak öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Serap SEZGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öztürk, Orhan. 2008; Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Kum, Nebahat. 2000; Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı Köroğlu, Ertuğrul. 2007; Psikiyatri Temel Kitabı, Yüksel, Nevzat. 2006; Ruhsal Hastalıklar Özcan, Ayşe; Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin Sunumu Dersin amaç, hedef ve içeriğinin incelenmesi Değerlendirme sistemi hakkında bilgi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine Giriş Ruh sağlığı yerinde olan bireyin nitelikleri nelerdir? Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin tanımı, amacı, felsefesi ve tarihsel gelişimi Psikiyatri Hemşireliğinde Uygulama Standartları Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri Ruh Sağlığı Yönünden Gelişim Dönemleri ve Özellikleri Hemşirelik Süreci Hasta Kabul ve Taburculuk Stres ve Psikosomatik Hastalıklar Kriz Kavramı ve Krize Müdahale Anksiyete Bozuklukları Somatoform Bozukluklar Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Duygu Durum Bozuklukları Organik Ruhsal Bozukluklar Kişilik Bozuklukları Madde Kullanım Bozuklukları Yeme Bozuklukları Uyku bozuklukları Cinsel Sağlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları Psikiyatri dışı ortamlarda Psikososyal hemşirelik uygulamaları Konsültasyon-Liyezon psikiyatri Liyezon psikiyatride hemşirenin rol ve sorumlulukları Psikiyatride yasal yönler, hasta hakları ve etik konular

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Sunumu Dersin amaç, hedef ve içeriğinin incelenmesi Değerlendirme sistemi hakkında bilgi
2 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine Giriş Ruh sağlığı yerinde olan bireyin nitelikleri nelerdir? Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin tanımı, amacı, felsefesi ve tarihsel gelişimi Psikiyatri Hemşireliğinde Uygulama Standartları
3 Hemşirelik Süreci
4 Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri
5 Ruh Sağlığı Yönünden Gelişim Dönemleri ve Özellikleri
6 Hasta Kabul ve Taburculuk
7 Stres ve Psikosomatik Hastalıklar
8 Kriz Kavramı ve Krize Müdahale
9 Anksiyete Bozuklukları
10 Somatoform Bozukluklar
11 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
12 Duygu Durum Bozuklukları Organik Ruhsal Bozukluklar
13 Kişilik Bozuklukları
14 Madde Kullanım Bozuklukları Yeme Bozuklukları
15 Uyku bozuklukları
16 Cinsel Sağlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214492 Ülkemizdeki ruh sağlığı problemlerini tanımlayabilecektir.
2 1214497 Ruh sağlığı yönünden gelişim dönemlerini ve özelliklerini açıklayabilecektir.
3 1214503 Ülkemizde ruh sağlığına yönelik inanış ve tutumları değerlendirebilecektir.
4 1214506 Ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik her türlü hemşirelik yaklaşımlarını başlatabilecektir.
5 1214566 Dünyada ve ülkemizde toplum ruh sağlığının önemini saptayabilecektir.
6 1214590 Ruh sağlığı ile ilgili yasal ve etik sorunları tanıyabilecektir.
7 1214595 Ruhsal sorunların toplum ve aileye etkisini belirleyebilecektir.
8 1214600 Ruh sağlığı alanında hemşirelik sürecini geliştirebilecektir.
9 1214614 Ruh sağlığı alanında yer alan temel kavramları ifade edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.