Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ602 İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hastalıkların tedavisine yaklaşımın öğretilmesi

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Köpek ve Kedilerin İç Hastalıkları Veterinary Medicine Veterinary Medicine Veterinary Internal Medicine Veterinary Internal Medicine

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İç hastalıkların tedavisine giriş İç hastalıklarında sistemik hastalıklara yaklaşım Sistemik hastalıklara özel tedavi ilkeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
19 Beyin Fırtınası 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 7 1 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 7 1 7
49 Performans 6 1 6
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel tedavi ilkelerine yaklaşımlar
2 Genel tedavi ilkelerine yaklaşımlar
3 Genel tedavi ilkelerine yaklaşımlar
4 Genel tedavi ilkelerine yaklaşımlar
5 Genel tedavi ilkelerine yaklaşımlar
6 Genel tedavi ilkelerine yaklaşımlar
7 Genel tedavi ilkelerine yaklaşımlar
8 vize
9 Sistemik hastalıklarda tedaviye yaklaşım
10 Sistemik hastalıklarda tedaviye yaklaşım
11 Sisttemik hastalıklarda tedaviye yaklaşım
12 Sistemik Hastalıklarda tedaviye yaklaşım
13 Sistemik Hastalıklarda tedaviye yaklaşım
14 Sistemik hastalıklarda tedaviye yaklaşım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309739 Hastalıklara Yaklaşımı Öğrenirler
2 1309742 Hastalıkların Tedavilerine Yaklaşımı Öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70586 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 70587 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 70588 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 70589 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 70590 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 70591 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 70592 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 4
2 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek