Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ603 İç Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciye doğru tanıya ulaşmak ve ayırıcı tanı listesi oluşturmak için görüntülü tanı yöntemleri, görüntüleme işlemleri ve bulguların yorumlanması hakkında derinlemesine bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Murat GÜZEL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Diagnostic radiology & ultrasonography of the dog and cat, Kealy JK, McAllister H, 4th Ed. Elsevier, Saunders, USA, 2005. - Small animal radiology and ultrasonography, Burk RL, Feeney DA, 3rd Ed., Elsevier, Saunders, USA, 2003. - Small Animal Endoscopy 3rd Edition Authors: Todd Tams Clarence Rawlings Imprint: Mosby Published Date: 14th December 2010

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Küçük hayvan ultrasonografi Büyük hayvan ultrasonografi Endoskopi Ekokardiografi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
14 Gözlem 3 5 15
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küçük Hayvan Sindirim Sistemi Ultrasonografisi
2 Küçük hayvan Üriner sistem Ultrasonografisi
3 Küçük Hayvanlarda Karaciğer Ultrasonografiisi
4 Büyük Hayvan Abdominal Ultrasonografisi
5 Büyük Hayvan Abdominal Ultrasonografisi
6 Büyük Hayvan Torasik ultrasonografi
7 Büyük hayvan Endoskopi
8 Büyük hayvan Endoskoıpisi
9 Ekokardiyografi
10 Ekokardiyografi
11 Sindirim sistemi Endoskopisi
12 Sindirim Sistemi Endoskopisi
13 Solunum Sistemi Endoskopisi
14 Solunum Sistemi Endoskopisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303625 Küçük Hayvanlarda ultrasonografi tekniklerini bilir
2 1303626 Sığırlarda abdominal ve torasik ultyrasonografiyi bilir
3 1303627 Ekokkardiyografi ile ilgili bilgileri bilir
4 1303628 Hayvanlarda solunum sistemi ve sindirim sisteminin endoskopisini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70586 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 70587 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 70588 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 70589 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 70590 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 70591 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 70592 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5 3
2 4 3 5 4 4 4 4
3 4 3 4 5 5 5 4
4 4 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek