Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ606 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sığır, koyun, keçi, at ve domuzların sindirim sistemi hastalıkları hakkında ileri düzeyde teorik bilgi kazandırmak ve bu hastalıklarla ilgili tanı koyabilmek, sağaltımlarını ve profilaksilerini yapabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Sığırların İç Hastalıkları-Semptomdan Tanıya, Tanıdan Sağaltıma, Batmaz H., Özhan Matbaası, 3. Baskı, Bursa, 2016 2- Koyun ve Keçilerin İç Hastalıkları-Semptomdan Tanıya, Tanıdan Sağaltıma, Batmaz, H., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013 3- Buzağı Hastalıkları, Şentürk, S. Özhan Matbaası, 3.Baskı, Bursa, 2018 4- Veterinary Medicine, Blood D.C., Radostitis O.M., X. ed., London, 2007 5- Sheep and Goat Medicine- Pugh, D.G., Philadelphia, 2002 6- Bovine Medicine-Diseases and Husbandry of Cattle, Andrews A.H., London, 2004 7- Large animal Internal Medicine-Smith BP, Philadelphia, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ruminant, at ve domuzların sindirim sistemi hastalıklarını ayrıntılı olarak öğrenir.; 2 Bu hastalıklara tanı koyabilir, ayırıcı tanısını yapar ve tanılarında diğer yöntemlerden yararlanmayı bilir.; 3 Hastalıklara uygun ve doğru sağaltım planı yapmayı öğrenir.; 4 Gıda değeri olan hayvanların tedavisinde halk sağlığını göz önünde bulundurur.; 5 Zoonozların önlenmesini öğrenir.; 6 Gıda değeri olan hayvanların tedavisinde ekonomik yönlerini göz önünde bulundurur.; 7 Hastalıkları önlemek için koruma yöntemlerini bilir.; 8 Hastalıkları başından sonuna kadar değerlendirmeyi öğrenir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ağız boşluğu hastalıkları; stomatitis, alveolar periostitis, BLAD
2 2 Farenks ve özofagus hastalıkları
3 Rumen hipoaktivitesi, basit gıdai indigesyon, rumen konstipasyonu, akut rumen asidosisi
4 Kronik rumen asidosisi, rumen alkalosisi ve kokuşması, rumenitis
5 Primary and secondary tympani, acute abdomen (acute abdominal pain), RPT, diaphragmatic rupture.
6 Vagus indigesyonu, ruminal kollaps, ostium retikuloomasikumun tıkanması, omasum konstipasyonu, ruminal drinking
7 Abomasitis, abomasum timpanisi, abomasumun sola deplasmanı
8 Abomasumun sağa deplasmanı, abomasum torsiyonu, abomasum ülseri
9 Abomasum konstipasyonu, koyun ve keçilerde abomasumun genişlemesi ve boşalma yetersizliği, Sekum dilatasyonu ve torsiyonu
10 Enteritis ve ishal, gıda kaynaklı ishaller, hemorajik barsak sendromu,
11 Barsak tıkanmaları, paralitik ileus, pneumorektum, pneumoperitoneum, peritonitis
12 Karaciğer hastalıkları; hepatitis ve hepatopati, karaciğer apseleri, beyaz karaciğer hastalığı, atlarda theiler’s disease, tyzzer’s disease
13 Atların sancı ile seyreden hastalıkları
14 Atların diğer sindirim sistemi hastalıkları
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520067 Ruminant, at ve domuzların sindirim sistemi hastalıklarını ayrıntılı olarak öğrenir.;
2 1520063 Bu hastalıklara tanı koyabilir, ayırıcı tanısını yapar ve tanılarında diğer yöntemlerden yararlanmayı bilir.;
3 1520064 Hastalıklara uygun ve doğru sağaltım planı yapmayı öğrenir.;
4 1520065 Gıda değeri olan hayvanların tedavisinde halk sağlığını göz önünde bulundurur.;
5 1520066 Zoonozlardan korunma yolları
6 1520062 Gıda değeri olan hayvanların tedavisinde ekonomik yönlerini göz önünde bulundurur.;
7 1520068 Hastalıkları önlemek için koruma yöntemlerini bilir.;
8 1520069 Hastalıkları başından sonuna kadar değerlendirmeyi öğrenir.;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78261 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 78262 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 78263 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 78264 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 78265 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 78266 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 78267 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 4
2 3 4 4 5 4 4 5
3 4 5 5 4 4 5 4
4 4 3 5 3 4 5 5
5 5 3 3 3 4 3 3
6 4 4 4 4 4 3 3
7 4 4 4 3 4 4 4
8 4 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek