Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ607 Evcil Hayvanlarda Solunum Sindirim Sistem Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin, Evcil hayvanlarda sık karşılaşılan solunum sistemi hastalıklarının tanısını koyarak, gerekli tedavi yöntemlerini seçmek ve en önemlisi gerekli profilaktik yaklaşımlarda bulunabilmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Didem PEKMEZCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Veterinary Medicine, A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses, Radostitis OM, et all, London 2008 2.Bovine Medicine-Diseases and Husbandry of Cattle, Andrews A.H., London, 2004 3.Large Animal Medicine, Smith BP, Philadelphia, 2002 4.Current Therapy Equine Medicine 5, Robinson E, 2003 5.Veterinary Clinical Examinations and Diagnosis, Otto M. Radostits, I G Joe Mayhew, Doreen M Houston, London, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Solunum Sistemi Hastalıklarında Yapılan Genel ve Özel Muayene Yöntemleri, Evcil hayvanların Viral - Bakteriyal Solunum Sistemi Hastalıkları, Evcil hayvanların türlere göre özel solunum sistemi Hastalıkları ile bunların tedavi yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 2 4
7 Laboratuvar 2 4 8
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Solunum Sistemi Hastalıklarında Yapılan Genel ve Özel Muayene Yöntemleri
2 Atların Viral - Bakteriyal Solunum Sistemi Hastalıkları – Adenovirus, Viral Arteritis, Herpesvirus, Influenza, Rhinovirus, Streptococcus equi enf.
3 Atların Viral - Bakteriyal Solunum Sistemi Hastalıkları – Adenovirus, Viral Arteritis, Herpesvirus, Influenza, Rhinovirus, Streptococcus equi enf.
4 Atların Solunum Sistemi Hastalıkları – Plueropneumoni, COPD (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı), Hava Kesesi Hastalıkları
5 Atların Solunum Sistemi Hastalıkları – EIPH ( Egzersize Bağlı Pulmoner Hemoraji), Sinusitis, Larinks ve Farinks Hastalıkları
6 Ruminantların Üst Solunum Yolları (Sinus, Farinks, Larinks ve Trachea Hastalıkları) Hastalıkları, Aspirasyon Pneumonisi, Shipping Fever, Enzootik Pnuemoni
7 Ruminantların Viral, Bakteriyel Solunum Sistemi Hastalıkları – Herpes virus, BVD, Para influenza tip 3, Adenovirus, Corona virus, Rhinovirus, Reo virus, Calici virus, Pasteurella inf., Mycoplasma inf.
8 VİZE SINAVI
9 Ruminantların Viral, Bakteriyel Solunum Sistemi Hastalıkları – Herpesvirus, BVD, Parainfluenza tip 3, Adenovirus, Coronovirus, Rhinovirus, Reovirus, Calicivirus, Pasteurella enf., Mycoplasma enf.
10 Maedi- Visna, Mikotik Pneumoniler, Parasitik bronsitis ve Pneumoni
11 Köpeklerin Viral, Bakteriyel Solunum Sistemi Hastalıkları
12 Köpeklerin Viral, Bakteriyel Solunum Sistemi Hastalıkları
13 Köpeklerin Viral, Bakteriyel Solunum Sistemi Hastalıkları
14 Köpeklerin Viral, Bakteriyel Solunum Sistemi Hastalıkları
15 Evcil Hayvanlarda solunum sistemi hastalıklarında genel ve özel tedavi yöntemleri.
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346123 Solunum Sistemi Hastalıklarında Yapılan Genel ve Özel Muayene Yöntemlerini uygulayabilme
2 1346124 Hayvan türlerine göre karşılaşılan başlıca bakteriyel solunum sistemi hastalıklarını tanıyabilme ve tedavi yöntemlerini uygulayabilme
3 1346125 Hayvan türlerine göre karşılaşılan başlıca viral solunum sistemi hastalıklarını tanıyabilme ve tedavi yöntemlerini uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78261 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 78262 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 78263 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 78264 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 78265 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 78266 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 78267 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5
2 5 4 4 4 5 4
3 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek