Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ615 Köpek ve Kedilerde Acil Sağaltım ve Yoğun Bakım 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Acil müdahale gerektiren hastalıklara doğru yaklaşım tekniklerini ve tedavi yöntemlerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Didem PEKMEZCİ

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. King H., Hammond R. Manual of Canine and Feline Emergency and Critical Care, BSAVA, 1999. 2. Ettinger, S.J.,Feldman,E.C.(Eds.). Veterinary Internal Medicine. 4th Ed. Philadelphia: WB Saunders Co., 1995. 3. Turgut K. Veteriner Klinik Laboratuar Teşhis, Bahçıvanlar Basımevi, 2000. 4. Tilley, L.W., Smith F.W.K. The 5-Minute Veterinary Consult: Canine and Feline, Lippincott Williams&Wilkins, 2000.

Dersin İçeriği

Evcil hayvanlarda sıvı tedavisi, şok, dipnetik, hematolojik, dermatolojik, kardiovaskular, endokrin, akut abdominal ve gastrointestinal sistemle ilgili olgulara yaklaşım ve acil müdahale teknikleri tedaviyi içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anamnez ve ilk değerlendirme
2 Sıvı terapisi ve parenteral sıvı tipleri
3 Şok, SICS, MOYS
4 Kardiovaskular sistemle ilgili acil olaylar
5 Dispneye genel yaklaşım
6 Böbrek ve üriner sistemle ilgili acil olaylar
7 VİZE SINAVI
8 Nöroloji ile ilgili acil olaylar
9 Akut abdominal ve gastrointestinal sistemle ilgili acil olaylar
10 Hematoloji ile ilgili acil olaylar
11 Endokrin ve dermatoloji ile ilgili acil olaylar
12 Toksikoloji ile ilgili acil olaylar
13 Kritik hastalarda ilaç tedavisi
14 Acil teknikleri
15 Kardiopulmoner–serebral resusitasyon
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300769 Acil olgularda anamnez alımını
2 1300770 Sıvı tedavisini öğrenmek
3 1300772 Şok
4 1300784 Dispneik olgulara doğru yaklaşım
5 1300789 Nörolojik olgulara
6 1300793 Üriner sistemle ilişkili acil olgulara
7 1300794 Hematoloji, dermatoloji ve endokrin olgulara yaklaşım
8 1300800 Kritik hastaların ayırıcı tanısı
9 1300814 Acil olgularda tedaviye yaklaşım
10 1300819 Prognostik etkenleri doğru yorumlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70586 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 70587 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 70588 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 70589 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 70590 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 70591 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 70592 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5
9 5 5 5 5 5 5 5
10 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek