Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ616 Çiftlik Hayvanlarında Metabolik ve Beslenme Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sığır, koyun, keçi, domuzların ve atların metabolizma hastalıkları alanında bilgi kazandırmak. Bu türlerde görülen hastalıkları tanımak, laboratuar bulgularını da değerlendirerek ayırıcı tanılarını yapabilmelerini sağlamak. Hastalıklarda uygun ve etkili tedavi yöntemlerini öğretmek. Hastalıkların profilaksi yöntemlerini öğrenerek, koruyucu hekimlik hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Veterinary Medicine, A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses, Radostitis OM, et all, London 2008Edit., Mosby Inc, Missouri, 2001 2.Bovine Medicine-Diseases and Husbandry of Cattle, Andrews A.H., London, 2004 3.Large Animal Medicine, Smith BP, Philadelphia, 2002 4.Current Therapy Equine Medicine 5, Robinson E, 2003 5.Equine Internal Medicine, Stephen M. Reed, Warwick M. Bayly, Debra C. Sellon, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çift tırnaklı hayvanların ilgili sisteme yönelik önemli hastalıklarını öğrenir; 2 Ülkemizde ruminantların ilgili sistemde önemli hastalıklarını öğrenir ; 3 Bu hastalıkların klinik veya diğer yöntemlerle tanılarını koyabilir ; 4 Bu hastalıkların ekonomik değerlendirimesini de göz önünde bulundurup uygun ve doğru sağaltımlarını yapabilir ; 5 Hastalıkları önlemek için koruma yöntemlerini bilmesi;

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metabolik Profil Testi ve Amaçları metabolizma hastalıkları mg.pdf
2 Ruminantlarda Kalsiyum ve Fosfor Metobolizması Hastalıkları – Ca- P Dengesi, Süt Humması, Koyun ve Keçilerde Hipokalsemi
3 Ruminantlarda Kalsiyum ve Fosfor Metobolizması Hastalıkları - Osteodystrophia Fibrosa, Rachitism, Hiperkalsemi, Osteomalacie
4 Ruminantlarda Kalsiyum ve Fosfor Metobolizması Hastalıkları - Downer Cow Sendromu, Kronik Fosfor eksikliği, Puerperal Hemoglobunüri
5 Ruminantlarda Magnezyum Metabolizma Hastalıkları - Hipomagnesemik Tetani ve Hipermagnesemi
6 Ruminantlarda Karbonhidrat ve Lipid Metabolizması – Ketosis, Gebelik Toksemisi
7 Ruminantlarda Lipid Metabolizması – Fat Cow Sendrom
8 Atlarda Rhabdomyolysis
9 Atlarda Kalsiyum ve Magnezyum Metabolizması Hastalıkları - Ca- P Eksikliği, Klinik Belirtiler, Tanı ve Tedavi
10 Atlarda Kalsiyum ve Magnezyum Metabolizması Hastalıkları - Magnezyum- Transit Tetani
11 Atlarda Sodyum, Klor ve Potasyum Eksiklikleri
12 İz Element, Diğer Mineral ve Vitamin Eksikleri – Vitamin A, D, E, C, K, Riboflavin, Thiamine,Vitamin B12 ve diğer B Vitaminleri, BeyazKas Hastalığı
13 İz Element, Diğer Mineral ve Vitamin Eksikleri - Demir, Bakır,Kobalt, İodine, Çinko Eksiklikleri ve Toksikasyonları, Enzootik Ataksi
14 İz Element, Diğer Mineral ve Vitamin Eksikleri - Manganase, Selenyum, Molybden, Flor Eksiklikleri ve Toksikasyonları
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303525 Çift tırnaklı hayvanların ilgili sisteme yönelik önemli hastalıklarını öğrenir;
2 1303521 Ülkemizde ruminantların ilgili sistemde önemli hastalıklarını öğrenir ;
3 1303522 Bu hastalıkların klinik veya diğer yöntemlerle tanılarını koyabilir ;
4 1303523 Bu hastalıkların ekonomik değerlendirimesini de göz önünde bulundurup uygun ve doğru sağaltımlarını yapabilir ;
5 1303524 Hastalıkları önlemek için koruma yöntemlerini bilmesi;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70586 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 70587 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 70588 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 70589 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 70590 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 70591 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 70592 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 5 4 5 5
2 5 5 5 5 5 4 4
3 3 5 5 5 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 3 4 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek