Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ617 Domuz İç Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tek mideli bir hayvan olan domuz, her tür yem madddesini tüketebilen, senede iki defa doğuran, her doğumda yüksek sayıda yavru veren ve yetiştiriciliği nispeten kolay bir hayvandır. Bu avantajları nedeniyle genellikle etinden, kısmen de sütünden yararlanılan bir hayvan türüdür. Ülkemizin Avrupa Birliği ülkeleri ile ticari ilişkileri arttıkça domuz üretiminin artabileceği ve Veteriner Hekimlik hizmetine ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir. Bu nedenle domuz hastalıklarının ve domuzlardan insanlara geçebilecek zoonoz hastalıkların bilinmesinin önem taşıdığı ve öğrencilerimizin bu donanımla mezun olması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr.Handan Hilal Yavuz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Domuzların İç Hastalıkları ve Beslenmesi, Prof. Dr. Tarık Bilal, Prof. Dr. Tanay Bilal, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2004. Diseases of Swine, 9th Edition. Ed: Barbara E. Strow, Blacwell Publishing, 2006. Handbook of Pig Medicine, Peter GG Jackson, Peter D Cookcroft, Saunders Company, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilere domuzlarda klinik muayene, klinik uygulamalar, önemli viral, bakteriyel ve paraziter hastalıklar, metabolik ve beslenme hastalıkları, tedavi ve kroruma yolları anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 3 45
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Domuzlarda genel muayene Domuzlarda enjeksiyon yerleri Domuzlarda aşılama
2 Domuzların viral hastalıkları
3 Domuzların viral hastalıkları
4 Domuzların bakteriyel hastalıkları
5 Domuzların bakteriyel hastalıkları
6 Domuzların paraziter hastalıkları
7 Domuzların paraziter hastalıkları
8 Vize sınavı
9 Deri hastalıkları
10 Deri hastalıkları
11 Zehirlenmeler
12 Zehirlenmeler
13 Diğer domuz hastalıkları
14 Diğer domuz hastalıkları
15 Domuzların beslenmesi ve beslenme hastalıkları
16 Domuzların beslenmesi ve beslenme hastalıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303750 Domuzlarda klinik muayene, klinik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
2 1303751 Domuzlarda bakteriyel viral ve paraziter hastalıklar tedavi ve koruma hakkında bilgi sahibi olmak
3 1303752 Domuzlarda metabolik ve besleneme hastalıkları hakkında bilggi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70586 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 70587 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 70588 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 70589 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 70590 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 70591 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 70592 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 5 3
2 4 4 4 4 4 5 4
3 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek