Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ621 Klinik Hematoloji ve Biyokimya 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, veteriner hekimlik alanında öğrenim gören öğrencilere kanın yapısının anlaşılmasını ve tam kan sayım sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Handan Hilal Yavuz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Clinical Pathology for the Veterinary Team (2010). Rosenfeld AJ ve Dial SM. Wiley-Blackwell (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). • Schalm’s Veterinary Hematology (2010). Weiss DJ ve Wardrop KJ. Wiley-Blackwell (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). • Veterinary Hematology and Clinical Chemistry (2006). Thrall MA. Blackwell Publishing (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). • Clinical case presentations for veterinary hematology and clinical chemistry (2006) Thrall MA. Blackwell Publishing (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). • Veterinary laboratory medicine :clinical biochemistry and haematology (2002) Kerr MG. Oxford : Blackwell Science (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). • Atlas of veterinary hematology :blood and bone marrow of domestic animals (2001) Harvey JW. Philadelphia, P.A. :W. B. Saunders (OMÜ Kütüphanesinde mevcuttur). Clinical cases in avian and exotic animal hematology and cytology (2010) Campbell TW ve Grant KR. Ames, Iowa : Wiley-Blackwell.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hematoloji dersi hematopoez, eritrositler, lökositler, trombositler ve koagulasyon, kan grupları, hematolojik parametrelerin belirlenmesi ve yorumlanması konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanın yapısı • Plazma • Kan hücreleri • Hayvanlarda kan hacminin hesaplanması • Kan hücrelerinin özellikleri bakımından hayvan türleri arasındaki farklılıklar
2 Kanın pH’sı ve tampon sistemleri
3 Kan örneklerinin toplanması; • Hayvanlarda kan numunesinin alındığı damarlar • Antikoagulanlar • Kan alma tüpleri
4 Örneklerin hematolojik analizleri • Tam kan sayımı • Hemogramda bulunan kısaltmalar
5 Eritrositler; • Eritropoez • Eritrosit morfolojisi • Eritrositlerde bulunan inklüzyon cisimcikleri
6 MCV, MCH ve MCHC'nin hesaplanması
7 Anemi ve polisitemi; • Aneminin nedenleri • Rejeneratif anemi • Rejeneratif olmayan anemi • Polisiteminin nedenleri
8 Hastalıklarda lökosit cevabının değerlendirilmesi • Monositoz ve monositopeni • Lenfositoz ve lenfopeni • Nötrofili ve nötropeni • Eozinofili ve eozinopeni • Bazofili • Lökosit cevabının tür spesifik incelenmesi
9 Arasınav
10 Lökogram • Yangıda lökogram • Stres lökogram
11 Klinik biyokimyada kullanılan yöntemler ve aletler Test selection, collection, transport and storage of samples, evaluation of the laboratory results
12 Su- elektrolit denge bozuklukları Rutin biyokimyasal testler
13 Sindirim fonksiyonu ve olgu sunumlu yaklaşım Pankreas fonksiyonu ve bozukluğu
14 Karaciğer fonksiyon testleri Hipotalamo- hipofiz fonksiyonu ve bozukluğu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520292 Kanı oluşturan yapıları fonksiyonlarını ve , görevleri ve hayvanlarda kan hücrelerinin farklılıklarını bilecektir.
2 1520289 Anemilerin belirlenmesi ve tiplendirilmesi hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
3 1520290 Farklı hayvan türlerinde kan grupları hakkında bilgi sahibi olarak, kan transfüzyonu ile ilgili bilgiye sahip olabilecektir.
4 1520291 Kanama ve pıhtılaşma mekanizmalarını anlayarak, kanama ve pıhtılaşma bozukluklarını değerlendirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78261 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 78262 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 78263 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 78264 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 78265 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 78266 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 78267 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 3 5 3
2 3 4 4 4 3 4 4
3 4 4 5 4 3 4 4
4 5 5 5 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek