Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ623 Ruminantlarda Enfeksiyöz Hastalıklar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Koyunlarda sık görülen ve önemli ekonomik kayıplara neden olan Clostridium perfiringens Tip A, B, C ve D ileri gelen hastalıklar (enterotoksemiler) ile diğer Clostridium türlerinin neden olduğu bazı toksi-enfeksiyöz hastalıkların (botulismus, tetanoz) patogenezisi, klinik görünümü, tanı ve ayrıcı tanısı, sağaltım ve profilaksi yöntemleri konuları işlenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. Batmaz. Koyun Ve Keçilerin İç Hastalıkları. Semptomdan Tanıya, Tanıdan Sağaltıma, 2012. 2. D. I. Aitken; Diseases of Sheep, 4th Edition. Wiley-Blackwell, 2007 3. Pugh D. G.; Sheep and Goat Medicine. WB Saunders, 2002 4. Radostits, Otto M. [and others], eds. Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. 9th ed. WB Saunders, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koyunlarda toksi-enfeksiyöz hastalıklar hakkında yeterli teorik bilgiyi bilir. 2. Klinik ve laboratuar tekniklerle tanı koyabilir. 3. Toksi-enfeksiyöz hastalıkları için etkin rasyonel sağaltım uygular 4. Toksi-enfeksiyöz hastalıklardan korunmada önlemleri alabilir. 5. Toksi-enfeksiyöz hastalıklar açısından laboratuvara materyal göndermeyi bilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koyunlarad Toksi-enfeksiyöz etkenler
2 Toksi-enfeksiyöz etkenler klinik önemi
3 Hayvanlarda Toksi-enfeksiyöz hastalıklara genel bakış
4 Toksi-enfeksiyöz hastalıkların tanısı
5 Toksi-enfeksiyöz hastalıklarada klinik görünüm
6 Toksi-enfeksiyöz hastalıklardan korunma
7 Enterotoksemi
8 arasınav
9 Enterotoksemi olu hastalıkları
10 Botulismus
11 Yanıkara
12 Tetanoz
13 Nekrotik hepatitis
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304109 Koyunlarda toksi-enfeksiyöz hastalıklar hakkında yeterli teorik bilgiyi bilir.
2 1304105 Klinik ve laboratuar tekniklerle tanı koyabilir.
3 1304106 Toksi-enfeksiyöz hastalıkları için etkin rasyonel sağaltım uygular
4 1304107 Toksi-enfeksiyöz hastalıklardan korunmada önlemleri alabilir.
5 1304108 Toksi-enfeksiyöz hastalıklar açısından laboratuvara materyal göndermeyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70586 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 70587 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 70588 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 70589 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 70590 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 70591 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 70592 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 4 3 5 4 5
2 5 4 4 3 4 4 4
3 3 4 3 4 4 4 4
4 3 5 4 4 4 5 4
5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek