Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ601 Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Değişik hayvan türlerinde genel ve özel muayene teknikleri ile sistem muayenelerinin, klinik ve laboratuarmuayenelerinin birlikte yorumlanmasının öğretilmesi sayesinde öğrencinin iç hastalıkları ve doğum-jinekoloji alanında klinik derslerine hazırlanması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

3. Klinik Muayene, Başoğlu, A., Konya, 1998 4. İç hastalıklarına giriş, Hüseyin Yılmaz İmran, ANKARA, 1997 5. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis, Radostits O.M., London, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Genel kavramlar (hastalık, semptom, tanı, ayırıcı tanı, prognoz, tedavi, korunma) hayvanlarda tutma-bağlama teknikleri ve önemi, genel muayene yöntemleri ve muayene şemasının genel (anamnez, eşkal, habitus) ve özel bölümü (beden sıcaklığının kontrolü, görülen mukozaların muayenesi, derinin muayenesi, lenf, dolaşım, solunum, sindirim üriner ve sinir sisteminin muayenesi). Doğum ve jinekoloji alanında genel muayene yöntemlerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 4 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 6 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 4 64
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvanlarda kan alma hematoloji ve serum biyokimyasının yorumlanması Hayvanlarda kan alma hematoloji ve serum biyokimyasının yorumlanması Hayvanlarda kan alma hematoloji ve serum biyokimyasının yorumlanması
2 Solunum sisteminin muayenesi: fariks, larinks, trachea, akciğer, pleura boşluğunun muayenesi Solunum sisteminin muayenesi: fariks, larinks, trachea, akciğer, pleura boşluğunun muayenesi Solunum sisteminin muayenesi: fariks, larinks, trachea, akciğer, pleura boşluğunun muayenesi
3 Sindirim sisteminin muayenesi: çiğneme, salivasyon, yutma, ağız / farinks mukozası, özofagus muayenesi, ruminasyon, kusma, dışkılama, rumen ve abomasumun muayenesi, barsakların muayenesi, karaciğer ve dalak muayenesi Sindirim sisteminin muayenesi: çiğneme, salivasyon, yutma, ağız / farinks mukozası, özofagus muayenesi, ruminasyon, kusma, dışkılama, rumen ve abomasumun muayenesi, barsakların muayenesi, karaciğer ve dalak muayenesi
4 Ruminantlardakarın organları ve ön midelerinmuayenesi, rumen sıvısı muayenesi, ağrı deneyleri, dışkı muayenesi, karaciğer muayenesi ve klinik bulguları, karaciğer fonksiyon testleri) Ruminantlardakarın organları ve ön midelerinmuayenesi, rumen sıvısı muayenesi, ağrı deneyleri, dışkı muayenesi, karaciğer muayenesi ve klinik bulguları, karaciğer fonksiyon testleri)
5 Üriner sistem ve idrar muayenesi (ürinasyon fonksiyonlarının kontrolü, üriner sistemin fiziksel muayenesi, üriner sistemin özel muayeneleri, İdrarmuayeneleri, böbrek fonksiyon testleri
6 Sinir sisteminin muayenesi (Ruhsal fonksiyonların muayenesi, motorik fonksiyonların kontrolu, reflekslerin kontrolu)
7 Arasınav
8 Üriner sistem ve idrar muayenesi (ürinasyon fonksiyonlarının kontrolü, üriner sistemin fiziksel muayenesi, üriner sistemin özel muayeneleri,
9 1. İnspeksiyon/Genel Muayene2. Abdominal Muayene
10 Sinir sisteminin muayenesi (Ruhsal fonksiyonların muayenesi, motorik fonksiyonların kontrolu, reflekslerin kontrolu)
11 7. Yardımcı Tanı Yöntemleri• Endokrin Tanı Yöntemleri
12 • Ultrasonografi• Radyografi• Endoskopi•
13 Biyopsi•
14 Mikrobiyolojik Tanı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304363 Öğrenci değişik hayvan türlerinde hastalıklar yönünden genel ve özel muayene tekniklerini öğrenir
2 1304364 Sistemlerin muayenesini türlere özgü özellikleriyle öğrenir
3 1304365 Doğru tanı için değişik muayene bulgularını değerlendirmesini, birlikte yorumlamasını ve ayırıcı tanıyı yapmasını öğrenir
4 1304366 Sistemlere özgü laboratuvar bulgularını ve klinik bulgular ile birlikte yorumlamayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70586 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 70587 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 70588 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 70589 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 70590 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 70591 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 70592 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 5 4 4
2 4 3 4 5 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 4
4 5 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek