Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ608 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kedi ve köpeklerde beyin ve beyin zarının viral, bakteriyel ve protozoer hastalıkları ile beyin kan dolaşımı bozuklukları, mekanik ve travmatik etkilerle oluşan beyin hastalıkları, zehirlenmeler ve metabolik bozukluklara bağlı beyin hasarları, omurilik ve omurilik zarlarının hastalıkları ve sinaptik ve nöro-muskuler uyarı iletim bozuklukları konularında teorik ve uygulamalı bilgi verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Larry P. Tilley, Francis W. K. Smith; Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Canine and Feline, 5th Edition. Wiley-Blackwell, 2011 2. J. D. Bonagura, D. C. Twedt; Kirk's Current Veterinary Therapy XIV: Small Animal Practice. WB Saunders, 2009 3. Nelson, Richard W., C. C.Guillermo. Small Animal Internal Medicine, 4th Edition, Elsevier Health Sciences, 2008 4. S. J. Ettinger, E. C. Feldman; Textbook Of Veterinary Internal Medicine: Diseases Of The Dog And Cat. WB Saunders, 2003 5. Gunn-Moore D. Infectious diseases of the central nervous system. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2005 Jan;35(1):103-28

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ruminantlarda sinir sisteminin enfeksiyoz ve non enfeksiyoz hastalıkları hakkında teorik bilgiye sahiptir. 2. Hastalıkların tanısını koyar 3. Tanımladığı hastalıkları doğru ilaç ve yöntemleri seçerek tedavi edebilmeyi, profilaktik yaklaşımlarda bulunabilmeyi kazanır. 4. Sinir sistemini ilgilendiren ihbarı mecburi hastalıklar ile ilişkili bilgi sahibi olur. 5. Sinir sistemi hastalıklarının ayırıcı tanılarını bilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinir sistemi muayene yöntemleri
2 Sinir sistemi hastalıklıklarına klinik yaklaşım
3 Beyin ve beyin zarı hastalıkları
4 Viral hastalıklar
5 Bakteriyel hastalıklar
6 Paraziter hastalıklar
7 Beyinde kan ve oksijen azlığına bağlı patolojik olgular
8 Ara sınav
9 BOS analizi
10 Omurilik ve omurilik zarı hastalıkları
11 Nöromuskuler ve nöronal uyarımların iletiminde meydana gelen bozukluklar
12 Yangısal solunum yolu hastalığı, akciğer kıl kurtları, egzersize bağlı akciğer kanaması
13 Perifer sinir sistemi hastalıkları
14 Vejetatif sinir sistemi hastalıkları
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520560 Ruminantlarda sinir sisteminin enfeksiyoz ve non enfeksiyoz hastalıkları hakkında teorik bilgiye sahiptir.
2 1520556 Hastalıkların tanısını koyar
3 1520557 Tanımladığı hastalıkları doğru ilaç ve yöntemleri seçerek tedavi edebilmeyi, profilaktik yaklaşımlarda bulunabilmeyi kazanır.
4 1520558 Sinir sistemini ilgilendiren ihbarı mecburi hastalıklar ile ilişkili bilgi sahibi olur.
5 1520559 Sinir sistemi hastalıklarının ayırıcı tanılarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78261 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 78262 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 78263 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 78264 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 78265 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 78266 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 78267 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5 3
2 3 4 4 5 5 4 4
3 4 4 5 4 5 4 5
4 4 4 4 4 4 4 5
5 5 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek