Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ619 Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bir çok hastalığın seyri veya sonucunda gelişen dehidrasyon, asit-baz dengesi ve/veya elektrolit dengesi bozukluklarında etkin ve rasyonel sağaltım için kullanılması gereken solüsyonlar ve hazırlanışı, veriliş yolu, dozu, hızı ve komplikasyonları konuları işlenmesi ve kliniğe getirilen hastalarda uygulanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DiBartola, Stephen P. Fluid Therapy in Small Animal Practice. 4th ed. Philadelphia, W. B. Saunders, 2011 2. C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010 3. K. Turgut. Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis Kitabı. 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sıvı -elektrolit dengesinin patofizyolojisini bilir 2. Sıvı-elektrolit dengesi bozukluklarının sağaltımında uygun ekipman, yöntem ve solüsyonları seçer 3. Etkin ve rasyonel sıvı-elektrolit sağaltımını gerçekleştirir. 4. Sıvı sağaltımında kullanılan sıvıları tanır. 5. Sıvı sağaltımı uygulanan hayvanın prognozunu belirler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vücut sıvıları ve Regülasyonu
2 Klinik olarak dehidrasyon değerlendirmesi
3 Sıvı –Elektrolit Sağaltımının Endikasyonları
4 Laboratuvar bulgularla dehidrasyon değerlendirmesi
5 Oral rehidrasyon solüsyonları ve uygulaması
6 Sıvı Ve Elektrolit Sağaltımının Temel Prensipleri
7 Parenteral Sıvı Sağaltımı
8 İzotonik Kristalloid Solüsyon uygulaması
9 Oral Sıvı Sağaltımı
10 Hipertonik kristalloid solüsyon uygulaması
11 Verilecek Sıvının Miktarının Hesaplanması
12 Sıvıların Verilme Hızı
13 Kan gazları analizi
14 Rehidrasyon
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304372 Sıvı -elektrolit dengesinin patofizyolojisini bilir
2 1304368 Sıvı-elektrolit dengesi bozukluklarının sağaltımında uygun ekipman, yöntem ve solüsyonları seçer
3 1304369 Etkin ve rasyonel sıvı-elektrolit sağaltımını gerçekleştirir.
4 1304370 Sıvı sağaltımında kullanılan sıvıları tanır.
5 1304371 Sıvı sağaltımı uygulanan hayvanın prognozunu belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70586 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 70587 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 70588 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 70589 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 70590 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 70591 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 70592 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5 4 4 3
2 4 4 3 3 3 4 5
3 4 3 4 4 5 5 4
4 4 4 5 4 4 5 5
5 5 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek