Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VİÇ624 Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sığır, at, koyun-keçi ve köpek-kedilerin enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz obstrüktif üropati, glomerulus hastalıkları, metabolik böbrek hastalıkları, neoplastik hastalıklar ve idrar yolu hastalıklarının klinik ve laboratuar bulguları, tanı, tedavi ve korunmanın değerlendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Tütüncü, Murat Güzel, Yücel Meral, Duygu Dalğın, Handan Hilal Yavuz, Didem Pekmezci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

C. M. Kahn, S. Line; The Merck Veterinary Manual, 10th Edition. Merck, 2010 2. S. J. Ettinger, E. C. Feldman; Textbook Of Veterinary Internal Medicine: Diseases Of The Dog And Cat. WB Saunders, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üriner sistem hastalıklarının klinik ve laboratuvar bulgularını yorumlar. 2. Bulguları değerlendirerek tanı koyar. 3. Sağaltım ve profilaksiyi gerçekleştirir. 4. Hastaların ayırıcı tanısını koyar. 5. Hastaların prognozlarını değerlendirir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üriner Sistem Hastalıklarında Semptomatoloji
2 Üriner Sistem Hastalıklarında Laboratuvar Muayene
3 Akut Renal Yetmezlik
4 Kronik Renal Yetmezlik
5 Piyolonefritis
6 Sistitis
7 İncontinensia Ürineria
8 FUS ve Ürolithiasis
9 Nefrotik Sendrom
10 Amiloidosis
11 Hidronefrosis
12 Enzootik Hematuria
13 Üriner Sistemin Kongenital Bozuklukları
14 Tartışma
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520596 Üriner sistem hastalıklarının klinik ve laboratuvar bulgularını yorumlar.
2 1520592 Bulguları değerlendirerek tanı koyar.
3 1520593 Sağaltım ve profilaksiyi gerçekleştirir.
4 1520594 Hastaların ayırıcı tanısını koyar.
5 1520595 Hastaların prognozlarını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78261 Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
2 78262 Toplum, hayvan ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimlik prensiplerini bilir ve bunu uygulamalarına yansıtır.
3 78263 Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve sağlıklı toplum için çevreyi iyi tanımalı, çevre ve doğal yaşamın sürdürülebilir tarzda korunması için her türlü önlemi alabilir.
4 78264 Çiftlik hayvanları, ev ve egzotik hayvanların İç Hastalıklarında teşhis ve tedavi protokollerini bilir ve uygular.
5 78265 Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
6 78266 Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
7 78267 Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 5 4 4
2 4 4 3 3 4 5 4
3 4 4 3 4 4 5 4
4 5 4 5 4 3 5 4
5 5 4 5 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek