Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM543 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çocukluk ve ergenlikte uyumsuzluk, problemli davranış ve sosyalleşme becerilerine engel olan tutum ve davranışları belirleyen, uyum problemleri ile ilgili nedenleri açıklayan, bu konular hakkında bilgi sahibi olan ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan ORAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öztürk, Orhan. 2008; Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Şenol, S. 2006; Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı, HBY, Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuklukta ve ergenlikte görülen hastalıkların sınıflandırılması, tanılama, yaygınlık oranı, nedenleri ve özellikleri ve hemşirelik bakımının verildiği bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
34 Okuma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 18 5 90
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk ruh sağlığı ve gelişimi
2 Çocukluk dönem özellikleri ve adölesanda psikolojik gelişim özellikleri
3 Çocuk ve ergende ruhsal durum değerlendirmesi
4 Çocukluk ve ergenlikte görülen yaygın gelişimsel bozukluklar
5 Çocuk ve ergenlerde çökkünlük
6 Çocukluk psikozları
7 Tik bozuklukları ve konuşma bozuklukları
8 Hiperaktivite ve davranım bozuklukları
9 Boşaltım bozuklukları ve zeka geriliği
10 Çocuk psikiyatrisinde acil durumlar
11 Çocuğa kötü muamele ve çocuğun korunması
12 Çocuk ve ergenlerde ruh sağlığını geliştirme
13 Çocuk ve ergenlerde ruhsal bozuklukları önleme programları
14 Çocuk ve ergenlik dönemine özgü ruhsal bozukluklarda psikiyatri hemşireliği süreci

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304230 Çocuk ve adölesan gelişim dönemlerine göre ruh sağlığı gelişimini kavrar.
2 1304237 Uyumsuz davranışları azaltma veya ortadan kaldırmaya yönelik müdahaleleri kullanabilirler, nedenlerini bilirler ve açıklayabilirler
3 1304243 Çocuk ve adölesanlarda görülen davranışsal, bilişsel ve duygudurum belirtilerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69905 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69832 Bu programdan mezun olan hemşire, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69834 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 69833 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 69836 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 69838 Alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir
7 69835 Sağlık ve hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
8 69840 Hemşire, bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 69839 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69837 Bireyin sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3
2 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4
3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek