Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM501 Hemşirelik Esasları I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin, ülke gereksinimleri doğrultusunda güncel sağlık bakım gereksinimlerini belirleme, çözüm stratejileri geliştirme, sağlık bakım kalitesini belirleme, hemşirelik esasları dersinin öğretiminde ileri düzeyde bilgi, tutum ve beceri kazanmasını ve geliştirmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeliha KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Karadağ A, Atabek Aştı T. (Ed): Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, 2016. 2. Uysal N., Çakırcalı E. (Çeviri Ed.): Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, 2015. 3. Cobb M., Puchalski M. C., Rumbold B. Oxford Textbook of Spiritualy in Healthcare. Oxford University Press, 2012. 4. Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, 2015. 5. Sabuncu N., Akça Ay F. (Ed): Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp Kitabevi, 2010. 6. Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier and Erb’s Fundamentals of Nursing, Pearson, 2016. 7. Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, 2016. 8. Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, 2013. 9. Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2011. 10. Atabek Aştı T., Karadağ A (Çeviri Ed): Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, 2011. 11. Eti Aslan F (Ed). Ağrı Doğası ve Kontrolü. Akademisyen Tıp Kitabevi. 2. Baskı.2014

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi, İletişim, Solunumun sürdürülmesi, Beslenme aktivitesinin sürdürülmesi, Eliminasyon aktivitesinin sürdürülmesi, Beden ısısının kontrolü, Kişisel temizlik ve hijyen, Hareket etme, Çalışma ve eğlenme aktivitesi, Uyku ve Dinlenme aktiviteleri, Hasta güvenliği, Cinselliğin ifade edilmesindeki sorunlar , Ölüm, Ağrı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
49 Performans 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi
2 İletişim
3 Solunumun sürdürülmesi
4 Beslenme aktivitesinin sürdürülmesi
5 Eliminasyon aktivitesinin sürdürülmesi
6 Beden ısısının kontrolü
7 Kişisel temizlik ve hijyen
8 Hareket etme
9 Sağlık İnanç ve Uygulamalarını Etkileyen Faktörler
10 Uyku ve Dinlenme aktiviteleri
11 Hasta güvenliği
12 Cinselliğin ifade edilmesindeki sorunlar
13 Ölüm
14 Ağrı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513501 Temel hemşirelik girişimlerini uygulamada uzmanlık becerisi sergilemesi
2 1513502 Bireyin yaşam aktivitelerinin sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde hemşirenin rolünü tartışması
3 1513503 Her bir yaşam aktivitesinin birbiriyle ilişkisini açıklaması
4 1513504 Her bir yaşam aktivitesinin yaşam dönemlerine göre bağımsızlık düzeyini belirlemesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77620 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77547 Bu programdan mezun olan hemşire, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77549 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 77550 Sağlık ve hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77552 Bireyin sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
6 77548 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
7 77555 Hemşire, bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
8 77551 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77554 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77553 Alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek