Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM512 İç Hastalıkları Hemşireliği I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin sağlığı, hastalığı, homeostasizi, rehabilitasyonu, bağışıklığı, onkolojiyi, ekip çalışmasını, sıvı elekrolit-asit baz denge ve dengesizliklerini, şoku, devamlı yatan hasta bakımını, yaşlı hasta bakımını, ve terminal dönemdeki hasta bakımını öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Afitap ÖZDELİKARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Akdemir N, Birol L, ed. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, İstanbul Vehbi Koç Vakfı yayınları No : 2, 2005. • Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Textbook of Medical Surgical Nursing. 11th Edition. Lippincott Williams&Wilkins. Pennsylvania 2008. • Akbayrak N, İlhan ES, Ançel G, Albayrak A. Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Alter Yayıncılık, Ankara Nisan 2007. • Braunwald E, Faucı AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL. Harrison İç Hastalıkları Prensipleri. Çeviri Ed: Sağlıker Y. Nobel Tıp Kitabevleri, 2004. • Dırksen R, Lewıs M, Heıtkemper M. İç ve Cerrahi Hastalıkların Bakımında Klinik Rehber. Çeviri Ed: Tüzer T. Damla Matbaacılık, Ankara 2007. • Durna Z. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. Cinius yayınları, İstanbul 2009. • Elektronik kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık, Hastalık ve Homeostazis, Sıvı Elektrolit Denge ve Dengesizlikleri, Asit Baz Denge ve Dengesizlikleri, Şok, Rehabilitasyon, Ekip çalışması, Devamlı Yatan Hasta Bakımı, Yaşlılık ve yaşlı hasta bakımı, Kronik hastalıklar, Bağışıklık, Onkoloji, Terminal dönem hasta bakımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık, Hastalık
2 Homeostazis
3 Sıvı Elektrolit Denge ve Dengesizlikleri
4 Asit Baz Denge ve Dengesizlikleri
5 Şok
6 Rehabilitasyon
7 Ekip çalışması
8 VİZE SINAVI
9 Devamlı Yatan Hasta Bakımı, Yaşlılık ve yaşlı hasta bakımı
10 Kronik hastalıklar
11 Onkoloji
12 Bağışıklık
13 Terminal dönem hasta bakımı
14 FİNAL SINAV
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1479260 Sağlık, hastalık ve homeostazisi tanımlayabilir.
2 1479261 Rehabilitasyon ve ekip çalışmasının önemini, kapsamını, hedeflerini ve yararlarını bilir.
3 1479262 Kanserin hemşirelik tanılarını belirleyebilir ve uygulamaları bilir.
4 1479263 Sıvı-elektrolit ve asit-bazların görevlerini, dengesinin bozulduğu durumları, dengesizlik belirtilerini tanıyabilir ve uygun hemşirelik girişimlerini bilir.
5 1479264 Yaşlılık sorunlarını kavrayabilir.
6 1479265 Terminal evredeki hasta ve devamlı yatan hastanın özelliklerini bilir ve gerekli hemşirelik girişimlerini bilir.
7 1479266 Şoktaki hastada hemşirelik girişimlerini planlar ve değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77620 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77547 Bu programdan mezun olan hemşire, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77549 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 77548 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 77551 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 77553 Alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir
7 77550 Sağlık ve hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
8 77555 Hemşire, bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 77554 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77552 Bireyin sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
2 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5
3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5
4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4
5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4
6 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3
7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek