Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM513 İç Hastalıkları Hemşireliği II 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Vücutta sistemlere ait hastalıklar, hemşirelik tanı ve girişimlerini öğrenmek, hemşirelik girişimlerini seçmek için stratejiler geliştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Afitap ÖZDELİKARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Akdemir N, Birol L, ed. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, İstanbul Vehbi Koç Vakfı yayınları No : 2, 2005. • Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Textbook of Medical Surgical Nursing. 11th Edition. Lippincott Williams&Wilkins. Pennsylvania 2008. • Akbayrak N, İlhan ES, Ançel G, Albayrak A. Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Alter Yayıncılık, Ankara Nisan 2007. • Braunwald E, Faucı AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL. Harrison İç Hastalıkları Prensipleri. Çeviri Ed: Sağlıker Y. Nobel Tıp Kitabevleri, 2004. • Dırksen R, Lewıs M, Heıtkemper M. İç ve Cerrahi Hastalıkların Bakımında Klinik Rehber. Çeviri Ed: Tüzer T. Damla Matbaacılık, Ankara 2007. • Durna Z. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. Cinius yayınları, İstanbul 2009. • Elektronik kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Solunum sistemi hastalıkları, Sindirim sistemi hastalıkları, Kalp ve damar sistemi ve hastalıkları, Böbrek hastalıkları,Endokrin sistem hastalıkları, Hemotolojik sistem hastalıkları, İmmün sistem hastalıkları, Dermatolojik sistem hastalıkları, Metabolizma hastalıkları, Sinir sistemi ve hastalıkları, Eklem ve bağ dokusu hastalıkları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
2 Sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
3 Kalp ve damar sistemi ve hastalıkları ve hemşirelik bakımı
4 Böbrek hastalıkları ve hemşirelik bakımı
5 Endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
6 Hemotolojik sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
7 İmmün sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
8 VİZE SINAVI
9 Dermatolojik sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
10 Metabolizma hastalıkları ve hemşirelik bakımı
11 Sinir sistemi ve hastalıkları ve hemşirelik bakımı
12 Sinir sistemi ve hastalıkları ve hemşirelik bakımı
13 Eklem ve bağ dokusu hastalıkları ve hemşirelik bakımı
14 FİNAL SINAV
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1479267 Sindirim sistemi yapı, fonksiyonları ve tedavi yöntemlerini bilme ve hemşirelik bakımını verebilme
2 1479268 Damar hastalığı olan bireylerin hemşirelik bakım uygulamalarını yapabilme ve hasta eğitimini planlayabilme
3 1479269 Böbrek hastalıklarda uygun hemşirelik bakımını uygulayabilme
4 1479270 Endokrin fonksiyon bozukluklarını değerlendirebilme ve uygun hemşirelik bakımını planlayabilme ve uygulayabilme
5 1479271 Hematolojik hastalıklarda uygun hemşirelik girişimlerini uygulayabilme
6 1479272 İmmun sistem yapı ve fonksiyonlarını bilme Eklem bağ dokusu hastalıkların tanımlanmasında bulgu ve değerlendirme kriterlerini tanımlayabilme
7 1479273 Metabolizma hastalıklarında uygun hemşirelik bakım uygulamalarını bilme
8 1479274 Sinir sistemi yapı ve fonksiyonlarını bilme ve nöroloji hastasını değerlendirebilme ve hastalıklarda ilgili bakım uygulamalarını bilme ve uygulama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77620 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77547 Bu programdan mezun olan hemşire, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77549 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 77548 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 77551 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 77553 Alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir
7 77550 Sağlık ve hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
8 77555 Hemşire, bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 77554 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77552 Bireyin sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4
2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4
6 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5
7 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
8 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek