Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM532 Halk Sağlığı Hemşireliği I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencinin Dünyada ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ve politikalarını kavrayarak birey, aile ve topluma yönelik halk sağlığı hemşirelik hizmetlerini uygulamak üzere bilgi ve beceri kazandırır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Birsen ALTAY

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

aville JA, Huerta CG (2008) Health Promotion in Nursing. Thompson Delmar Learning, 2nd Edition,New York, USA Allender JA, Rector C, Warner KD (2010) Community Health Nursing. Lippincott Williams & Wilkins, 7th Edition, Philadelphia, USA. Nies MA, McEwen M (2007) Community Health Nursing. Saunders, 4th edition, Philadelphia, USA. Allender JA, Spradley BW (2005) Community Health Nursing Promoting and Protecting The Public’s Health. Lippincott Williams & Wilkins, 6th Edition, Philadelphia, USA. David S., Frances A., Frost M. (2005) Community Health Care Nursing. Third Edition.USA:Blackwell publishing. -Stanhope M., Lancester J. (2004) Community and Public Health Nursing. Sixth Edition, USA:Mosby.

Staj Durumu

VAR

Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencinin Dünyada ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ve politikalarını kavrayarak birey, aile ve topluma yönelik halk sağlığı hemşirelik hizmetlerini uygulamak üzere bilgi ve beceri kazandırır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
6 Uygulama/Pratik 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim-I Management in Health Care-I
2 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim-II Management in Health Care-II
3 Temel Sağlık Hizmetleri-I Primary Health Care-I
4 Dünyada Sağlık Örgütlenmesi The World Health Organization
5 Halk Sağlığı Hemşireliği Çalışma Alanı, İşlevleri-I Public Health Nursing Workspace, Functions-I
6 İnsan – Çevre İlişkisi Human - Environment Relationship
7 Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Sorunları Health Issues in the World and Turkey
8 Sağlık Hastalık İlişkisi ve Sağlığı Koruma İlkeleri Relationship Health Disease and Health Protection Policy
9 Toplum Hemşireliği Süreci Family Nursing Process
10 Toplumu tanıma
11 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi
12 Ana çocuk sağlığının ülkemizdeki durum
13 Dezavantajlı gruplar ve hemşirelik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1337894 Sağlığın geliştirilmesi kavramını bilir
2 1337895 Halk sağlığı ile ilgili hemşirelik kavramları ile ilişkisini bilir
3 1337896 Halk Sağlığını i etkileyen faktörleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69905 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69832 Bu programdan mezun olan hemşire, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69834 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 69833 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 69836 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 69838 Alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir
7 69835 Sağlık ve hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
8 69840 Hemşire, bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 69839 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69837 Bireyin sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.