Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM539 Sosyal Antropoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sosyal antropoloji ile ilgili temel kavramları, ilkeleri ve kuramları öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Nuran MUMCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Bates, Daniel G. 2009. 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji, Çev: H.Ü. Öğretim Üyeleri, Ankara, İstanbul Bilgi Ün. Yayınları. 2)Diasio N. 2003. “Traders, missionaries and nurses,” and much more. Early trajectories towards medical anthropology in The Netherlands. Medische Antropologie 15:263-286. 3)Kaplan, M. SAĞLIK VE KÜLTÜR’ÜN BULUŞTUĞU ALAN: TIBBİ ANTROPOLOJİ. Folklor/Edebiyat, (64), 225-235.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antropolojinin ve temel alt disiplinlerinin tanıtımı, kültür kavramı ve başlıca kültürel öğelerin değerlendirilmesi ile antropoloji kuramlarının öğrenilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
10 Tartışma 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 14 1 14
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antropolojiye giriş Yok Yok
2 Sosyal antropolojinin kapsamı Yok Yok
3 Sosyal antropoloji ve insanı inceleyen diğer disiplinler Yok Yok
4 Kültür kavramı Yok Yok
5 Teori ve antropoloji Yok Yok
6 Antropolojik çalışmalarda temel kuramsal yaklaşımlar Yok Yok
7 Aile, akrabalık Yok Yok
8 VİZE SINAVIMIDTERN EXAM Yok Yok
9 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet Yok Yok
10 Ekonomik ve Siyasal antropoloji Yok Yok
11 Kültürel antropolojinin başlıca konu alanlarında öğrenci sunumu Yok Yok
12 Kültürel antropolojinin başlıca konu alanlarında öğrenci sunumu Yok Yok
13 Günümüz dünyasında sosyal antropoloji ve disiplini etkileyen meseleler Yok Yok
14 Günümüz dünyasında sosyal antropoloji ve disiplini etkileyen meseleler Yok Yok
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500526 Antropolojinin kapsamı ve dört disiplin yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olma
2 1500527 Evrenselcilik, bütüncüllük, entegrasyon ve kültürel görelilik gibi, sosyal antropolojinin temel temalarını ve bu disiplinin insanı inceleyen diğer disiplinlerle arasındaki ortaklıkları ve ayrışmaları açıklayabilme
3 1500528 Kültür kavramının tarihçesi hakkında bilgi sahibi olacak ve neden bu kavramı tanımlamanınzor olduğunu;kültürleri anlayabilmek için nasıl kullanılması gerektiğini söyleyebilme
4 1500529 Teorinin ne olduğunu ve antropolojideki önemini kavrayacak ve disiplinin temel kuramsal yaklaşımlarını tanıma
5 1500530 Kültür ve iletişim, ekonomik sistemler, siyasi sistemler, evlilikve akrabalık, etnisite ve toplumsal tabakalaşma,sosyalleşme ve toplumsal cinsiyetve din gibi kültürel antropolojinin temel konu alanları hakkında bilgi sahibi olma
6 1500531 Günümüz Dünya sisteminin, gerek disiplinin kendisi gerekse sorunsalınıoluşturan konular üzerindeki etkilerini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77620 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77547 Bu programdan mezun olan hemşire, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77549 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 77548 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 77551 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 77553 Alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir
7 77550 Sağlık ve hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
8 77555 Hemşire, bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 77554 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77552 Bireyin sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 5 2 4 1 3
2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4
3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3
4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 2
5 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3
6 3 3 4 3 4 4 3 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek