Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM501 Hemşirelik Esasları I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin, ülke gereksinimleri doğrultusunda güncel sağlık bakım gereksinimlerini belirleme, çözüm stratejileri geliştirme, sağlık bakım kalitesini belirleme, hemşirelik esasları dersinin öğretiminde ileri düzeyde bilgi, tutum ve beceri kazanmasını ve geliştirmesini sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr Zeliha KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Berman A, Snyder S, Kozier B et al. (2008) Kozier ve Erb’s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed., St. Louis. 2.Çakırcalı E (1998) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Geliştirilmiş 2.Baskı, İzmir. 3.Potter PA, Perry AG (2005) Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice. 6th edition, St. Louis The C.V. Mosby Company. 4.Taylor C, Lillis C, Lemore P ve ark. (2008) Fundamentals of Nursing – The Art and Science of Nursing Care. 6th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company. 5.Ulusoy MF, Görgülü RS (1996) Hemşirelik Esasları- Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:1, 2. Baskı, Ankara: 72 TDFO Ltd. Şti.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi, İletişim, Solunumun sürdürülmesi, Beslenme aktivitesinin sürdürülmesi, Eliminasyon aktivitesinin sürdürülmesi, Beden ısısının kontrolü, Kişisel temizlik ve hijyen, Hareket etme, Çalışma ve eğlenme aktivitesi, Uyku ve Dinlenme aktiviteleri, Hasta güvenliği, Cinselliğin ifade edilmesindeki sorunlar , Ölüm, Ağrı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 25 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
10 Tartışma 1 25 1
11 Soru-Yanıt 1 25 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi
2 İletişim
3 Solunumun sürdürülmesi
4 Beslenme aktivitesinin sürdürülmesi
5 Eliminasyon aktivitesinin sürdürülmesi
6 Beden ısısının kontrolü
7 Kişisel temizlik ve hijyen
8 Hareket etme
9 Çalışma ve eğlenme aktivitesi
10 Uyku ve Dinlenme aktiviteleri
11 Hasta güvenliği
12 Cinselliğin ifade edilmesindeki sorunlar
13 Ölüm
14 Ağrı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231809 Temel hemşirelik girişimlerini uygulamada uzmanlık becerisi sergilemesi
2 1231810 Bireyin yaşam aktivitelerinin sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde hemşirenin rolünü tartışması
3 1231811 Her bir yaşam aktivitesinin birbiriyle ilişkisini açıklaması
4 1231812 Her bir yaşam aktivitesinin yaşam dönemlerine göre bağımsızlık düzeyini belirlemesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69905 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69832 Bu programdan mezun olan hemşire, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69834 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 69833 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 69836 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 69838 Alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir
7 69835 Sağlık ve hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
8 69840 Hemşire, bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 69839 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69837 Bireyin sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek