Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM502 Hemşirelik Esasları II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin, ülke gereksinimleri doğrultusunda güncel sağlık bakım gereksinimlerini belirleme, çözüm stratejileri geliştirme, sağlık bakım kalitesini belirleme, hemşirelik esasları dersinin öğretiminde ileri düzeyde bilgi, tutum ve beceri kazanmasını ve geliştirmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zeliha KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Berman A, Snyder S, Kozier B et al. (2008) Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed., St. Louis. 2.Çakırcalı E (1998) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Geliştirilmiş 2.Baskı, İzmir. 3.Potter PA, Perry AG (2005) Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice. 6th edition, St. Louis The C.V. Mosby Company. 4.Taylor C, Lillis C, Lemore P ve ark. (2008) Fundamentals of Nursing – The Art and Science of Nursing Care. 6th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company. 5.Ulusoy MF, Görgülü RS (1996) Hemşirelik Esasları- Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:1, 2. Baskı, Ankara: 72 TDFO Ltd. Şti.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yaşamsal belirtiler , İlaç uygulamaları, Yaşam kalitesi, Yatak istirahatinin organizma üzerine etkisi, AIDS, Hepatit, Enfeksiyon kontrol uygulamaları, Sıvı-elektrolit dengesi, Şok, Çalışan güvenliği, Solunum sistemi uygulamaları, Düşmeler, sindirim sistemi uygulamaları, Üriner sistem uygulamaları, Palyatif bakım

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 25 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
10 Tartışma 1 25 1
11 Soru-Yanıt 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşamsal belirtiler
2 İlaç uygulamaları
3 Yaşam kalitesi
4 Yatak istirahatinin organizma üzerine etkisi
5 AIDS, Hepatit
6 Enfeksiyon kontrol uygulamaları
7 Sıvı-elektrolit dengesi
8 Şok
9 Çalışan güvenliği
10 Solunum sistemi uygulamaları
11 Düşmeler
12 Sindirim sistemi uygulamaları
13 Üriner sistem uygulamaları
14 Palyatif bakım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456493 Hemşirelik becerilerini profesyonel ilkeler doğrultusunda uygulaması
2 1456494 Özel hasta gruplarının hemşirelik bakımı yürütmesi
3 1456495 Hasta ve çalışanlar için risk taşıyan faktörleri kavraması hedeflenmektedir.