Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT703 Genel Denge ve Refah Ekonomisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

İktisat eğitiminde yaygın bir şekilde öğretilen kısmi denge analizine tamamlayıcı bir nitelikte katkı sağlamak. Ekonominin genel bir dengesinin olup olamayacağını analiz etmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

N. Ölmezoğulları, Genel Denge, Ezgi Kitapevi, Mercenier, Jean and T.N. Srinivasan (1994) Applied General Equilibrium and Economic Development. Shoven J. B. and J. Whalley (1992) Applying General Equilibrium.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Walrasın genel denge modelini analiz etmek, Paretonun genel denge analizi yapmak, Makro ekonominin önce dışa kapalı halindeki genel dengesini tespit etmek, sonra dışa açık genel denge modellerini analiz etmek, parametreleri tahmin etmek ve ekonominin genel dengesini tespit etmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
49 Performans 1 47 47

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Denge Kuramının Tarihi Gelişimi
2 Walras’ın Genel Denge Modelinde Parametre Tahmini
3 Walras’ın Genel Denge Modelinin Analizi
4 Paretonun Genel Denge Analizi
5 Makro modelin Genel Denge Matrisinin Oluşturulması
6 Dışa Kapalı modelde Parametrelerin Tahmini
7 Dışa Kapalı modelde Genel Dengenin Tespiti
8 VİZE
9 Hesaplanabilir Sosyal Matrisin Oluşturulması
10 Sosyal Matrisin Test Edilmesi
11 Dışa Açık Modelin Parametrelerinin Tahmini
12 Dışa Açık Modelin Genel Dengenin Tespiti
13 Alternatif Politikaların Denenmesi
14 Alternatif Politikaların Denenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1337045 Walrasgil genel dengeyi tespit eder
2 1337046 Pareto optimal çözümü anlar
3 1337047 Hesaplanabilir Genel dengeyi tespit eder
4 1337048 Sosyal matrisi hesaplar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70802 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 70803 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 70804 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 70805 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 70806 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 70807 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 70808 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 70809 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 70810 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 70811 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 70812 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 70813 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 70817 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 70818 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 70819 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 70820 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 70821 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 70822 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 70823 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 70824 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 70825 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 70826 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 2 3 2 1 4 4 5 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 4 4 5
2 5 5 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 5 4 1 1 2 3 3 3
3 2 1 4 5 2 3 3 3 2 3 1 4 1 2 3 3 2 2 1 4 1 1
4 3 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 4 3 1 3 5 1 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek