Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT705 İleri Makroiktisadi Analiz II 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Makroekonominin temelleri, temel makroekonomi modelleri ile makroekonomik sorunlar hakkında bilgi birikimini sağlamak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Yıldırım, Doğan Karaman,Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009, 9. Baskı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 2 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 2 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 40 80
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gayrisafi Milli Hasıla, Enflasyon, İstidham ve İşsizlik gibi temel makroekonomi kavramları açıklamak
2 Temel Makroekonomik İlişkiler, Milli Gelirin hesaplanması ve Milli Hasılanın belirlenmesi
3 Makroekonomik analizinin temel araçları olan Toplam Talep ve Toplam Arz kavramlarının açıklanması ve eğriler yardımıyla gösterilmesi
4 Klasik Makroekonomi varsayımlarının açıklanması
5 Keynesyen Makroekonomi varsayımlarının açıklanması, Toplam Harcamalar ve Denge Gelir Düzeyinin belirlenmesi
6 Çoğaltan Mekanizmasının işleyişinin açıklanması, kamu kesimi ile toplam talep arasındaki ilişkinin grafikler yardımıyla açıklanması
7 Açık ekonomide denge gelir düzeyinin belirlenmesi
8 Mal piyasası ve IS eğrisi ile, Varlık piyasası ve LM eğrisinin açıklanması
9 Ara Sınav
10 Mal ve Varlık Piyasasında birlikte denge
11 Para Politikası, Maliye Politikası açıklaması ve her iki politikanın birlikte uygulanmasının grafiksel olarak gösterimi
12 Mal piyasasının Varlık piyasasının ve Uluslararası Ekonomik İlişkilerin IS-LM-BP eğrileriyle birlikte gösterilmesi
13 Toplam Talep ve Toplam Arz modellerinin açıklanması
14 Ekonomik Büyüme Modelleri açıklanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308551 Ekonomilerin makroekonomik isikrarsızlıkla karşılaşması durumunda uygun olan para ve maliye politikalarını belirler.
2 1308554 Makroekonomik temel kavramları ve makroekonomik temel modelleri açıklar.
3 1308552 Maliye ve para politikalarını açıklar.
4 1308553 Makroekonomik sorunları anlar ve analiz etme becerisini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama