Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT708 Uluslararası İktisadi Analiz 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin Uluslararası Iktisat Teorisinde farklı yaklaşımları tanımasını amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Özgür Özaydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Uluslararası İktisat : Teori , Politika ve Uygulama, Halil Seyidoğlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 1999. • International Economics: Theory And Policy 7th Edition, Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, Addison Wesley, 2005. • Foundations of International Macroeconomics, Maurice Obstfeld and Kenneth S. Rogoff, The MIT Press, 1996. • International Economics, Thomas Pugel 13th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya Ticareti: Bir Bakış, İşgücü Verimliliği ve Karşılaştırmalı Üstünlük: Ricardo Modeli, Belirli faktörler ve Gelir Dağılımı, Kaynaklar ve Ticaret: Heckscher-Ohlin Modeli, Standart Ticaret Modeli, Dışsal Ölçek Ekonomileri ve Üretimin Uluslararası Konumu, Küresel Ekonomide Firmalar: İhracat Kararları, Dışa açılma ve Çokuluslu Şirketler, Ticaret Politikası Araçları, Ticaret Politikasının Siyasi Ekonomisi, Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Politikası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya Ticareti: Bir Bakış
2 İşgücü Verimliliği ve Karşılaştırmalı Üstünlük
3 Ricardo Modeli
4 Belirli faktörler ve Gelir Dağılımı
5 Kaynaklar ve Ticaret: Heckscher-Ohlin Modeli,
6 Standart Ticaret Modeli,
7 Dışsal Ölçek Ekonomileri
8 Üretimin Uluslararası Konumu,
9 Küresel Ekonomide Firmalar:
10 İhracat Kararları,
11 Dışa açılma ve Çokuluslu Şirketler,
12 Ticaret Politikası Araçları,
13 Ticaret Politikasının Siyasi Ekonomisi,
14 Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Politikası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304090 Klasik Uluslararası Ticaret Teorilerini öğrenir.
2 1304088 Yeni Uluslararası Ticaret Teorilerini bilir.
3 1304089 Gelişmekte olan ülkeler açısından dış ticareti ve Yoksullaştıran Büyüme'nin önemini kavrar.
4 1304091 Faktör Donatımı Teorisini ve bu teorinin ortaya çıkardığı teorileri ayırt eder.
5 1304092 Klasik Uluslararası Ticaret Teorilerine yöneltilen eleştirileri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama