Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT702 Faktör Piyasaları Analizi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Dersimizin başlıca amacı, üretim faktörleri fiyatları ile istihdamının nasıl belirleneceğini ortaya koymaktır. Rekabetçi bir firmanın tek değişken faktör talebi ile birden fazla faktöre olan talebi, rekabetçi bir endüstri ve piyasanın işgücüne olan talebi, işgücü ücretindeki değişikliklerin ortaya çıkardığı gelir ve ikame etkileri, işgücü arzı, ekonomik rant, rant benzeri, firmanın mal piyasalarında eksik rekabetçi (yani; monopol, oligopol veya monopollü rekabet), fakat faktör piyasalarında tam rekabetçi olduğu, firmanın hem mal ve hem de faktör piyasalarında eksik rekabetçi olduğu dikkate alınarak faktör piyasası analizi öğrenciye aktarılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, dersimizde öğrencinin elde ettiği bilgi ile gerçek hayata dair mikroiktisadi olayları kavrama ve yorumlama becerilerini doktora düzeyinde kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selahattin Kaynak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doktora Seviyesindeki Mikroiktisat Kitapları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Faktör piyasası analizi, farklı faktör piyasalarında üretim faktörleri fiyatları ile istihdamının nasıl belirlendiğini incelemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 20 20
27 Makale Yazma 1 30 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TAM REKABET PİYASALARINDA FAKTÖR FİYATLANDIRILMASI VE FAKTÖR İSTİHDAMI
2 REKABETÇİ BİR FİRMANIN FAKTÖR TALEP EĞRİSİ
3 REKABETÇİ BİR ENDÜSTRİ VE PİYASANIN FAKTÖR TALEP EĞRİSİ
4 ÜRETİM FAKTÖRLERİ ARZI: İŞGÜCÜ ARZI
5 ÜRETİM FAKTÖRLERİ ARZI: İŞGÜCÜ ARZI
6 BİR FAKTÖRÜN DENGE FİYATI-İSTİHDAMI, EKONOMİK RANT ve RANT BENZERİ
7 EKSİK REKABET PİYASALARINDA FAKTÖR FİYATLANDIRILMASI ve FAKTÖR İSTİHDAMI
8 VİZE
9 EKSİK REKABET PİYASALARINDA FAKTÖR FİYATLANDIRILMASI ve FAKTÖR İSTİHDAMI
10 MONOPSON: TEK DEĞİŞKEN FAKTÖR
11 MONOPSON: TEK DEĞİŞKEN FAKTÖR
12 İŞGÜCÜ PİYASASINDA MONOPSON ve MAL PİYASASINDA TAM REKABET
13 İŞGÜCÜ PİYASASINDA MONOPSON ve MAL PİYASASINDA MONOPOL
14 MONOPSON: BİRDEN FAZLA DEĞİŞKEN FAKTÖR ve İKİ YANLI MONOPOL
15 MONOPSON: BİRDEN FAZLA DEĞİŞKEN FAKTÖR ve İKİ YANLI MONOPOL
16 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238524 Firmanın ekonomik davranışını analiz edebilir.
2 1238525 Tam Rekabet Piyasalarında faktör fiyatlandırması ve istihdamını analiz edebilir.
3 1238526 Eksik Rekabet Piyasalarında faktör fiyatlandırması ve istihdamını analiz edebilir.
4 1238527 Mikroiktisadi problemleri tespit ederek bu problemlere alternatif çözümler üretebilir.
5 1238528 Mikroiktisadi konularla ilgili yapılan tartışmalara aktif olarak katılabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama