Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT711 Küreselleşme ve İktisadi Sorunları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Küreselleşme olgusu, özellikleri konularının öğrenci tarafından kavranılması, küreselleşme ve yol açtığı iktisadi sorunlara ilişkin konularda analiz yapma ve sorun çözmenin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

----

Önerilen Diğer Hususlar

----

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Jacques Adda, Ekonominin Küreselleşmesi, Çeviren: Sevgi İneci, 7. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013. 2-A. Freeman, B.Kagarlitsky, Küreselleşmenin Krizi, Çeviren: İbrahim Yıldız, Bahar Kara, 1. Basım, Yordam Kitap, İstanbul, 2008. 3-Mehmet Dikkaya, Deniz Özyakışır, Küreselleşmenin Ekonomi-Politiği, Gazi Kitabevi, Ankara 2008. 4-Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü, Palet Yayınları, 1. Baskı, Konya, 2012. 5-Aytekin Yılmaz, İkinci Küreselleşme Dalgası-Kavram, Süreç ve Sorunlar, 1.Basım, Vadi Yayınları, Ankara 2004. 6-Fikret Şenses, Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İletişim Yayınları, 7. Baskı, İstanbul 2014. 7-Erinç Yeldan, Küreselleşme kim için?, 2. Basım, Yordam Kitap, İstanbul 2008. 8-Christiana Grefe, Mathias Greffrath, Harald Shumann, ATTAC Küreselleşmeyi Eleştirenler Ne İstiyor? Çeviren: Ülkü Hastürk, Çitlembik Yayınları,İstanbul 2003. 9-Üzeyir Garih, Globalleşme Sürecinde Türkiye, Hayat Yayın Grubu, İstanbul 2013.

Staj Durumu

----

Dersin İçeriği

Küreselleşme olgusu, küreselleşme kavramı kapsamı ve niteliği, Küreselleşme tarihsel seyri ve gelecekte küreselleşme, Küreselleşme ve toplumsal yapı ilişkisi, Küreselleşme ve siyasal yapı ilişkisi, Küreselleşme ve ekonomik yapı ilişkisi; Uluslararası ekonomi ve küresel ekonomi: uluslararası ekonomik alanın oluşması, Dış ticaret ilişkileri uluslararası şirketler kapitalizmin küreselleşmesi, Küreselleşme ve devletlerin küresel ekonomi karşısında müdahaleciliğinin tartışılması, Küreselleşme ve kaynak dağılımı, Küreselleşme ve gelir dağılımı, Küreselleşme ve ekonomik krizler, Ekonomik krizlerle mücadelede , Küreselleşme ve yoksulluk sorunu, Küresel çapta yoksulluk sorununa çözüm arayışları, Küreselleşmenin derinleşmesi ve yapısal uyarlamalar çağı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 5 1
17 Alan Çalışması 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 5 1
27 Makale Yazma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
34 Okuma 1 5 1
49 Performans 1 10 1
40 Proje Hazırlama 1 10 1
41 Proje Sunma 1 10 1
44 Makale Yazma 1 10 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 5 3 15
49 Performans 2 5 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 5 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küreselleşme olgusu, küreselleşme kavramı kapsamı ve niteliği, --- ---
2 Küreselleşme tarihsel seyri ve gelecekte küreselleşme --- ----
3 Küreselleşme ve toplumsal yapı ilişkisi --- ---
4 Küreselleşme ve siyasal yapı ilişkisi --- ---
5 Küreselleşme ve ekonomik yapı ilişkisi; --- ---
6 Dış ticaret ilişkileri uluslararası şirketler kapitalizmin küreselleşmesi --- ---
7 Küreselleşme ve devletlerin küresel ekonomi karşısında müdahaleciliğinin tartışılması, --- ---
8 Küreselleşme ve kaynak dağılımı --- ---
9 Küreselleşme ve gelir dağılımı --- ---
10 Küreselleşme ve gelir dağılımı --- ---
11 Küreselleşme ve ekonomik krizler --- ---
12 Ekonomik krizlerle mücadele --- ---
13 Küreselleşme ve yoksulluk sorunu, Küresel çapta yoksulluk sorununa çözüm arayışları --- ---
14 Küreselleşmenin derinleşmesi ve yapısal uyarlamalar çağı --- ---
15 Dönem sonu sınavı --- ---
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293764 Küreselleşme olgusunu ve kapsamı analiz eder.
2 1293765 Küreselleşmenin toplumsal siyasal ve ekonomik yapı ilişkisini analiz eder.
3 1293766 Küreselleşmenin ekonomideki etkilerini ve yol açtığı sorunları analiz eder.
4 1293767 Küreselleşmenin yol açtığı ekonomik krizleri ve etkilerini analiz eder.
5 1293768 Küreselleşmenin yol açtığı yoksulluk sorunu ve çözüm arayışlarını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama