Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT713 İleri Dünya Ekonomisi Analizi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dünya ekonomisinin temel sorunlarını, global ekonomide kavramların yeniden tanımlanmasını ve yeni dünya düzeninin oluşum koşulları ve sonuçlarını analiz edebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi H. Işıl ALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dünya Ekonomisi-Mahfi Eğilmez Dünya Ekonomisi-Prof. Dr. Mehmet Karagül Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma-Fikret Şenses

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1 20.YY ın ilk Yarısında Dünya Ekonomisi:1929 Dünya Krizi, Makro Akımlar 2 Dünya ekonomisinde hakim ekonomiler, kapitalizmin yayılma süreçleri 3 Yeni ekonomik düzen doğuşu, gelişimi 4 Merkez-Çevre kavramı, ülkeler ve ilişkileri 5 Küreselleşme unsurları (neden olan/hızlandıran süreçlerin incelenmesi, üretimin küreselleşmesi, siyasi, hukuki, sosyo kültürel küreselleşme) 6 Para ve finans piyasalarında küreselleşme, finansal krizler: Ülke örnekleri 7 Doğrudan Yabancı Yatırımlar, ÇUŞ ların dünya ekonomisindeki yeri 8 Ara Sınav 9 Ara Sınav 10 Bölgeselleşme; Gelişmekte olan ülkelerde bölgesel entegrasyon süreci 11 Yükselen Piyasalar, Geçiş ekonomileri, ülkeler 12 Yeni ekonomi, E-ticaret, Dijital bölünme 13 Küresel mali kriz: Oluşumu, nedenleri, dünya ekonomisine etkileri 14 Küreselleşmenin yarattığı fırsatlar ve tehlikeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 7 98
10 Tartışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 20.YY ın ilk Yarısında Dünya Ekonomisi:1929 Dünya Krizi, Makro Akımlar
2 Dünya ekonomisinde hakim ekonomiler, kapitalizmin yayılma süreçleri
3 Yeni ekonomik düzen doğuşu, gelişimi
4 Merkez-Çevre kavramı, ülkeler ve ilişkileri
5 Küreselleşme unsurları (neden olan/hızlandıran süreçlerin incelenmesi, üretimin küreselleşmesi, siyasi, hukuki, sosyo kültürel küreselleşme)
6 Para ve finans piyasalarında küreselleşme, finansal krizler: Ülke örnekleri
7 Doğrudan Yabancı Yatırımlar, ÇUŞ ların dünya ekonomisindeki yeri
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Bölgeselleşme; Gelişmekte olan ülkelerde bölgesel entegrasyon süreci
11 Yükselen Piyasalar, Geçiş ekonomileri, ülkeler
12 Yeni ekonomi, E-ticaret, Dijital bölünme
13 Küresel mali kriz: Oluşumu, nedenleri, dünya ekonomisine etkileri
14 Küreselleşmenin yarattığı fırsatlar ve tehlikeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546002 Dünya ekonomisinde 20. yy da yaşanan gelişmeleri örneklerle açıklayabilme
2 1546003 Yeni ekonomik düzeni, gelişimini ve tanımını ülkeler düzeyinde sorgulayabilme
3 1546004 Merkez-çevre ilişkilerini analiz edebilme
4 1546005 Küreselleşmeyi ve sonuçlarını değerlendirebilme
5 1546006 Küresel mali krizi nedenleri ve sonuçlarıyla değerlendirebilme
6 1546007 Dünya ekonomisini analiz edebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek