Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT719 Küresel Ekonomide Güncel Gelişmeler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Verileri analiz ederek herhangi bir olayla veya konuyla ilgili sonuçlara ulaşmak ve yorumlayabilmek. İstatistiksel analiz tekniklerini uygulayarak ekonomik ve isttistiksel akıl yürütmeyi öğrenebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Miraç Eren

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paul Newbold (2009) Çeviren:Ümit Şenesen,İşletme ve İktisat için İstatistik, Lİteratür Yayınları Mc Clave & Sincich (2003), Statistics. Prentice-Hall Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Verilerin Düzenlenmesinde ve Özetlenmesinde Grafik ve Tablo Yöntemler / Toplanma ve Dağılma Ölçüleri / Olasılığa Giriş / Kombinatoriks / Kesikli ve Sürekli Raslantı Değişkenleri ve Olasılık Dağılımları / Teorik Olasılık Dağılımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 12 5 60
27 Makale Yazma 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Genel Bilgiler
2 Verilerin Derlenmesi, özetlenmesi
3 Tanımlayıcı İstatistikler I
4 Tanımlayıcı İstatistikler II
5 Olasılık I
6 Olasılık II
7 Tesadüfi Değişken Kavramı
8 Kesikli Dağılımlar I
9 Ara sınav
10 Kesikli Dağılımlar II
11 Sürekli dağılımlar I
12 Sürekli dağılımlar II
13 Örnekleme Dağılımları I
14 Örnekleme Dağılımları II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10650 1337541 Olasılık teorisinin güncel problemlerinin çözümünde kullanılmasını sağlayabilmek için örnekler vererek uygulama becerisi kazandırabilme
17901 1337540 Dağılım kavramını ve türlerini günlük hayattan örneklerle tanımlayarak, uygulayabilme
32068 1337539 Tanımlayıcı istatistikleri öğrenerek, iktisat alanında uygulamalarla pekiştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70802 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 70803 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 70804 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 70805 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 70806 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 70807 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 70808 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 70809 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 70810 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 70811 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 70812 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 70813 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 70817 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 70818 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 70819 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 70820 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 70821 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 70822 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 70823 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 70824 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 70825 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 70826 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
10650 3 2 2 5 4 4 5 2 3 3 3 2 1 1 4 5 2 3 3 3 2 1
17901 1 4 4 4 5 2 2 2 2 3 3 3 2 1 4 4 4 5 5 5 2 3
32068 2 1 1 1 4 5 2 2 2 3 3 3 3 2 1 4 5 2 2 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek