Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY605 Spor Yönetiminde Güncel Konular 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Spor alanındaki güncel sorunları teşhis edebilme ve çözüm önerilerinde bulunabilme, sınıf ortamında tartışma becerilerini geliştirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Musa ÇON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alana yönelik her türlü bilimsel çalışma ve yayınlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spor alanında güncel konuları bilmek, tartışmak ve spor bilimlerini temel kavramlarıyla ilişkilendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 11 11
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 10 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 11 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerel Yönetimler ve spor 1. HAFTA (Yerel Yönetimler Ve Spor).pptx
2 Spor yönetiminde yasal gelişmeler 2. HAFTA (Spor yönetiminde yasal gelişmeler).pptx
3 Sporda sponsorluk 3. HAFTA (Sporda sponsorluk).pptx
4 Spor federasyonlarında özerklik 4. HAFTA (spor Federasyonlarının Özerkliği).pptx
5 Spor ve medya –spor ve turizm 5 HAFTA (Spor ve medya –spor ve turizm).pptx
6 Spor yönetiminde liderlik 6. HAFTA (Spor yönetiminde liderlik).pptx
7 Spor ve şiddet- spor ve rekreasyon 7. HAFTA (Spor ve şiddet- spor ve rekreasyon).pptx
8 Ara Sınav
9 Sporda doping
10 Hükümet programları ve kalkınma planlarında spor
11 Sporda sosyal güvenlik
12 Spor ve siyaset
13 Olimpiyatlar ve Türkiye
14 Spor kulüpleri ve şirketleşme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507067 Spor yönetimi alanındaki güncel konuların ve gelişmelerin, teorik bilgiler ışığında bilmek ve tartışmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek