Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY609 Sporda Rekreasyon ve Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; rekreasyon alanında turizm ve sporun öneminin yönetimsel anlamda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR ÖĞRETİM ÜYESİ YENER AKSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Karaküçük, Suat, Boş zaman ve Rekreasyon, Ankara, 2001 *Tunçel,E.F.,SPA İşletmeciliği ders notları, İzmir,2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rekreasyonun spor ve turizm ile ilişkisi, otellerin spa merkezlerinin işletmeciliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 33 2 66
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 40 1 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 40 2 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TÜRKİYE’DE REKREASYON TÜRKİYE’DE REKREASYON.pptx
2 REKREATİF FAALİYETİN İNSANİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ REKREATİF FAALİYETİN İNSANİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.pptx
3 REKREASYONUN TARİHSEL GELİŞİMİ REKREASYONUN TARİHSEL GELİŞİMİ.pptx
4 REKREASYONUN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ REKREASYONUN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ.pptx
5 REKREASYONUN AİLE VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ REKREASYONUN AİLE VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.pptx
6 REKREASYONEL AMAÇLI KULLANIMA İMKAN VEREN DOĞAL ALANLAR REKREASYONEL AMAÇLI KULLANIMA İMKAN VEREN DOĞAL ALANLAR.pptx
7 Ara sınav
8 REKREASYONDA İNSAN KAYNAKLARI REKREASYONDA İNSAN KAYNAKLARI.pptx
9 REKREASYON FAALİYETLERİNDE YENİ ALANLAR REKREASYON FAALİYETLERİNDE YENİ ALANLAR.pptx
10 Rekreasyon faaliyetlerinde liderlik Rekreasyon faaliyetlerinde liderlik.pptx
11 KAMUSAL ALANDA REKREASYON KAMUSAL ALANDA REKREASYON.pptx
12 DOĞAL ALANLARIN REKREATİF AMAÇLI KULLANIMI VE KORUNMASI DOĞAL ALANLARIN REKREATİF AMAÇLI KULLANIMI VE KORUNMASI.pptx
13 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512564 Rekreasyon kavram ve özelliklerini kavrayabilme.
2 1512567 Turizm spor arasında ilişki kurabilme.
3 1512565 Turistik tesislerde sporun önemini kavrayabilme.
4 1512566 Spa kültürü ve uygulanışınını, Türkiye’de spa, spa çeşitleri, spa uygulamalarının faydalarını kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 4 4 4
2 4 4 4 4 5 5 4 4 4
3 4 4 4 3 3 3 3 3 4
4 3 3 3 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek