Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY613 Geleneksel Sporlar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere Türk Kültürü ve Spor Tarihinde Alan Araştırmalarının önemli prensiplerini, kavramlarını, araştırma ve teorilerini öğretmek ve öğrencilerin bunları spor bilimleri alanında uygulayabilmelerini sağlayacak yeteneklerini geliştirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Thomson Reuters veri tabanı, konu ile ilgili yazılmış makale ve tezler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel Araştırma, Araştırmanın Planlanması, Yöntem, Kitle ve Örneklem, Veri Toplama Yöntemleri, Temel İstatistiksel Yöntemler, Verilerin Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Bilimsel Raporun Hazırlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 4 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk insanoğlunun var olduğu günlerde yaşayış şekilleri ve yerleşik hayata geçiş süreci
2 Türkler ve Spor
3 Boş zaman olgusunun yaratılması ve buna bağlı olarak oyunlardaki artış.
4 İlk uygarlıklarda ve ilk medeniyetlerde hangi oyunlar oynandığı.
5 Oyunların spora nasıl dönüştüğü
6 Yerleşik hayata geçtikten sonra toplumsallaşma süreci.
7 ARA SINAV
8 Güreş, Kılıç
9 Koşular
10 Gökbörü-Kızbörü-Beyge-Tepük
11 Cirit-Çöven
12 Halk Oyunları (Halk Dansları)
13 Yöresel Oyunlarda Benzerlikler ve Farklılıklar
14 Yaş Gruplarına Göre Oynanan Geleneksel Oyunlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463716 Türk Milletinin Tarih Boyunca Yaşantı Yoluyla Elde Ettiği Sportif Oyunları Değer Olarak Günümüze ve Yeni Kuşaklara Aktaracak Bilgileri Derleyip öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek