Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY614 İktisada Giriş 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Spor hizmetlerindeki yöneticilere ekonominin tanıtımını sağlamak. Onları spor yönetimi ve endüstrisi konusuna anlam kazandıran ekonomik kurallarla ilgili olarak bilgilendirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

EKENCİ, Güner, A.Faik.İMAMOĞLU, Spor İşletmeciliği., Nobel Yay., Ankara 2002 Konuyla ilgili her türlü bilimsel çalışma ve yayınlar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spor pazarının gelişimi, Milli ekonomi ve spor, Sporun ekonomik önemi, Spor talebi, Ticari,kamu ve gönüllü sektörlerin spor arzı kararları, Ürün ve maliyet, spor hizmetlerinin fiyatlandırılması, Spor ürününün maliyet – fayda analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 40 1 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 40 2 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonomi ve spor ekonomisi kavramları
2 Spor ekonomisi tanım, kapsam ve önemi
3 Ekonomi politikaları ve spor
4 Spor piyasasındaki temel ekonomik kriterler
5 Spor piyasasının özellikleri
6 Spor hizmetlerinin ekonomideki rolü
7 Spor hizmetlerinin sınıflandırılması
8 Ara Sınav
9 Spor talebinin ekonomik analizi/faaliyetler
10 Spor talebinin ekonomik analizi/tesisler
11 Spor talebinin ekonomik analizi/teçhizat
12 Spor arzı kamu sektöründe
13 Spor arzı ticari sektörde, spor arzı gönüllü sektörde
14 Spor ve istihdam ilişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53098 1461232 İktisadi düşünce içinde spor, toplumsal arz ve talebi ile ilgili genel özellikleri öğrenir.
53099 1461233 Sporda tüketim ve yatırım kavramlarını öğrenir.
53100 1461234 Spor yönetimlerinin ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
53098 4 3 4 3 4 4 4 4 3
53099 4 3 3 4 4 3 3 3 3
53100 4 3 4 3 3 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek