Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY615 Spor Eğitimi ve Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Beden Eğitimi ve Spordaki temel kavramları açıklamak, Beden Eğitiminin genel ve özel amaçlarını, kuramları/yaklaşımları, yöntem ve teknikleri, İlköğretim ve orta öğretim Beden Eğitimi programını analiz etmek ve ilgili kaynakları değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fedayi Aksoy

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Çöndü(2004)Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Nobel yayın dağıtım. Ankara.-M.Mosston S.Ashworth(2004)Beden(Spor)Eğitimi Öğretimi. Bağırgan yayınevi. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 40 2 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Amaçları-Özel Öğretimin Yöntemlerinin Genel ve özel amaçları-Öğrenme etkinlikleri ve stratejileri
2 Öğretim sitilleri(öğretmen ve Öğrenci markalı ) –Miks sitil
3 Beden Eğitimi Öğretmeninin karakteristik yapısı Görev ve sorumlulukları
4 Eğitim Öğretim ilkeleri-İnformal-Formal Eğitim-Öğretimin Öğeleri-Mikro Öğretim ve uygulamaları-
5 Öğrenme Kuramları-(davranışsal ve Bilişsel)-Konu alanındaki Ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi
6 Öğretimde Planlama-Öğrenme etkinlikleri ve stratejileri
7 Beden Eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin önemi –uygulama alanları
8 Anlatım yöntemi-gösteri yöntemi-sözlü açıklama yöntemi(teori ve uygulama)
9 VİZE SINAVI
10 Komut yöntemi-Tümevarım-tümden gelim yöntemi(teori ve uygulama)
11 Alıştırma yöntemi-eşli çalışma yöntemi(teori ve uygulama)
12 Problem çözme ve yönlendirilmiş buluş yöntemleri-örnek olay yöntemi(teori ve uygulama
13 6-10yaş-12-14 yaş-16-18 yaş grubu çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri
14 Beden Eğitiminde ölçme ve değerlendirme ilkeleri
15 Okul sporlarında fikstürler ve organizasyonlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463719 Eğitimle ilgili temel kavramlar bilgisi.
2 1463720 Eğitimin başlıca işlevlerini değerlendirebilme.
3 1463718 Eğitim sisteminin özelliklerini açıklayabilme
4 1463717 Eğitimin tarihsel gelişimi kavrayabilme
5 1463721 Beden eğitimi ve spor bilimlerinde özel öğretim yöntemlerinin kullanımını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 3 3 4
2 3 3 3 3 3 4 3 4 3
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek