Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY622 Kulüp Yapısı, Yönetimi ve Sorunları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sporun ulusal ve uluslar arası amaçlara ulaşabilmesindeki temel unsurlarından biri olan ve spor faaliyetlerinin yapıldığı spor tesislerinin planlanması, tasarım ve yapımındaki esasları, işletme şartları ve özelliklerini öğretmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atabay S. ,Planlamada donatı olarak spor alanları ve uygulamaları, Yıldız Üni. Mim. Fak. Sempozyum Bildirileri,İst.1989

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sporun insan yaşamındaki yeri, spor yapma amaçları,Spor tesislerinin tanımı, önemi ve uygulamadaki türleri,Türkiye’deki spor tesisleri sorunları,Spor tesislerinin yapımı, tasarım ve planlamasındaki temel unsurlar,Olimpiyat Oyunları spor tesisleri,Spor tesislerinin işletilmesi şartları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 35 2 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 35 2 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sporun insan yaşamındaki yeri ve önemi Spor yapma amaçları
2 Spor tesislerinin tanımı ve önemi Analiz aşamasındaki spor tesislerinin uygulamadaki türleri Spor tesislerinin çeşitleri
3 Türkiye’deki spor tesisleri sorunları Spor tesislerinin yapımındaki temel prensipler Tesislerin yapımında görev alan kurumlar
4 Spor tesisleri planlaması
5 Spor tesislerinin tasarım ve yapımında dikkat edilecek esaslar Örnek bir spor salonu tesisi
6 Spor salonunda olması gereken özellikler Spor salonu programlaması Spor tesislerinin kullanıcıları
7 Olimpiyat Oyunları tesisleri
8 Ara Sınav
9 Takım sporları saha ölçüleri (Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol)
10 Bireysel sporlar saha ölçüleri (Atletizm, cimnastik, tenis, yüzme)
11 Tesis planlamada donatı olarak spor alanları
12 Spor tesislerinin işletilmesinde göz önüne alınacak işletme şartları Spor tesisleri işletme yönetmeliği
13 Spor tesislerinin yönetimi Spor tesislerinin bakım ve onarımı
14 Spor tesislerinden faydalanma ve tesislerin tahsisi
15 Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108072 1460244 Sporun insan yaşamındaki yeri, önemi ve spor yapma amaçlarını kavrayabilme
108073 1460245 Spor tesislerine neden ihtiyaç duyulur cevabını arama
108074 1460241 Spor tesislerinin ülkelere kazandırdığı katkıları değerlendirebilme
108075 1460243 Türkiye’ deki spor tesislerinin sorunlarını tartışabilme
108076 1460242 Spor tesisi yapımı, tasarımı ve planlamasındaki temel unsurları öğrenme
108094 1460240 Spor tesisi oluşturulmasına yönelik projeler geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
108072 2 3 4 3 3 4 3 4 3
108073 3 3 4 3 3 3 3 3 3
108074 3 3 3 2 4 3 3 3 3
108075 4 3 3 4 3 3 3 4 3
108076 3 3 3 3 4 4 3 3 3
108094 4 4 3 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek