Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY623 Spor Etiği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bilimsel Araştırma Kavramlarının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alpar,R., Spor Bilimlerinde Uygulamalı istatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara , 2001. Arıkan, R, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. 3. bs . Ankara: Gazi Kitabevi, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma, Veri Kaynakları, Araştırma Önerisi hazırlama, T ez Makale Yazım Ve Yayınlanmasında Önemli Hususlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 21 3 63

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim Ve Araştırma Temel Kavramları
2 Araştırma çeşit ve yöntemleri
3 Problem seçimi ve ölçütler
4 Denenceler ve sayıltılar
5 Metodoloji, araştırma modelleri
6 Evren ve örneklem
7 Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi
8 Ara sınav
9 Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi
10 Araştırmada hata ve kontrol
11 Veri Kaynakları
12 Bibliyografya
13 Rapor Tez Ve Ödev Yazmada Önemli Hususlar
14 Rapor Tez Ve Ödev Yazmada Önemli Hususlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463893 Bilimsel araştırma yapabilir.
2 1463894 Bilimsel verileri tasnif edebilir.
3 1463895 Verileri yorumlayabilir.
4 1463896 Tez önerisi yazabilir.
5 1463897 Literatür taraması yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 3 4 3
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4
3 3 4 5 3 4 4 3 4 4
4 4 3 3 4 4 4 4 3 4
5 4 4 3 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek