Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY635 Sporda Yetenek Araştırması 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere yetenek seçiminin önemli prensiplerini, kavramlarını, araştırma ve teorilerini öğretmek ve öğrencilerin bunları spor bilimleri alanında uygulayabilnmelerini sağlayacak yeteneklerini gelişirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR ÖĞRETİM ÜYESİ YENER AKSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel Araştırma, Araştırmanın Planlanması, Yöntem, Kitle ve Örneklem, Veri Toplama Yöntemleri, Temel İstatistiksel Yöntemler, Verilerin Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Bilimsel Raporun Hazırlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 31 2 62
10 Tartışma 4 1 4
12 Takım/Grup Çalışması 5 1 5
22 Proje Hazırlama 5 1 5
23 Proje Sunma 5 1 5
27 Makale Yazma 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1 YETENEK SEÇİMİ 1 YETENEK SEÇİMİ.pptx
2 2 YETENEK KAVRAMI 2 YETENEK KAVRAMI.pptx
3 BECERİ ÖĞRENİMİ VE KAVRAMLARINA GİRİŞ BECERİ ÖĞRENİMİ VE KAVRAMLARINA GİRİŞ.pptx
4 ÇEVRENİN TAHMİN EDEBİLME DÜZEYİNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI ÇEVRENİN TAHMİN EDEBİLME DÜZEYİNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI.pptx
5 GÖREV ORGANİZASYONUNA GÖRE BECERİ SINIFLAMASI GÖREV ORGANİZASYONUNA GÖRE BECERİ SINIFLAMASI.pptx
6 HAREKETLERİN SINIFLANDIRILMASI;BECERİKLİ PERFORMANSIN KARAKTERİSTİĞİ HAREKETLERİN SINIFLANDIRILMASI;BECERİKLİ PERFORMANSIN KARAKTERİSTİĞİ.pptx
7 Ara sınav
8 KULLANILAN KAS BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI KULLANILAN KAS BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI.pptx
9 MOTOR BECERİ VE ALGISAL BECERİ MOTOR BECERİ VE ALGISAL BECERİ.pptx
10 MOTOR BECERİ; BECERİ SINIFLAMASI MOTOR BECERİ; BECERİ SINIFLAMASI.pptx
11 MOTOR VE BİLİŞSEL ÖGELERİN ÖNEMİNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI MOTOR VE BİLİŞSEL ÖGELERİN ÖNEMİNE GÖRE BECERİ SINIFLAMASI.pptx
12 PSİKOMOTOR YETENEK TESTLERİ PSİKOMOTOR YETENEK TESTLERİ.pptx
13 PSİKOMOTOR YETENEKLER (DİKKAT,KUVVET,DENGE) PSİKOMOTOR YETENEKLER (DİKKAT,KUVVET,DENGE).pptx
PSİKOMOTOR YETENEKLER (TEPKİ HIZI,EŞGÜDÜM,ESNEKLİK).pptx
14 PSİKOMOTOR YETENEKLER (TEPKİ HIZI,EŞGÜDÜM,ESNEKLİK) PSİKOMOTOR YETENEKLER (TEPKİ HIZI,EŞGÜDÜM,ESNEKLİK).pptx
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460118 Yetenek seçimi ve araştırma yöntemi ile ilgili temel kavram bilgisi
2 1460119 Bilimsel araştırmanın önemini kavrayış
3 1460120 Yetenek seçimi Hedefleri gerçekleştirmek, problem çözmek ve karar almanın birbirleriyle ilişkisini açıklayabilmek
4 1460121 Yetenek seçimi ve Spor ile ilişkili unsurları anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 4 3 4
2 3 4 3 3 4 3 3 4 3
3 3 3 3 4 3 3 4 3 3
4 3 3 3 3 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek