Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY601 Antrenman Teorisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu derste kişisel antrenörlerin sahip olması gereken egzersiz fizyolojisi, anatomi, beslenme, genel ve özel antrenman bilgisi gibi temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Blue Vision Fitness Akademi, Personal Fitness Tranier Kitabı (Ed. Naumman Mazıcıoğlu), 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste kişisel antrenörlüğün temel kavramı ve önemi anlatıldıktan sonra, egzersiz programının hazırlanması, ölçme-değerlendirme, kardiorespretuvar egzersiz, kuvvet antrenmanlarının tasarlanması, esnekliklik gibi özeliklerin antrene edilmesi konuları anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
3 Bütünleme Sınavı 0 0 1
35 Quiz 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 7 7
12 Takım/Grup Çalışması 8 6 48
28 Makale Kritik Etme 8 6 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kişisel antrenörlük dersinin tanıtımı
2 Kişisel antrenörlük kavramı ve önemi
3 Sağlıklı bireyler için program hazırlama
4 Test, ölçme ve değerlendirme
5 Sağlık taraması
6 Beslenme
7 Ara sınav
8 Kardiorespretuvar fitness ve egzersiz
9 Kardiorespretuvar fitness ve egzersiz
10 Kassal kuvvet ve dayanıklılık
11 Kuvvet antrenmanlarının tasarlanması
12 Kuvvet antrenmanlarının tasarlanması
13 Esneklik antrenmanlarının tasarlanması
14 Özel popülasyon ve sağlık sorunları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462950 Kişisel antrenörlüğün önemini tanımlar.
2 1462951 Sağlıklı bireyler için program hazırlar.
3 1462952 Kardiorespretuvar egzersiz yaptırır.
4 1462953 Kuvvet antrenmanlarının tasarlar.
5 1462954 Esneklik antrenmanlarının tasarlar.
6 1462955 Özel popülasyon ve sağlık sorunlarını bilir egzersiz programını hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 3 3 4 3
2 3 3 3 3 4 3 3 4 3
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek