Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY612 Olimpizm ve Olimpiyat Organizasyonu 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı spor felsefesini bilmek, sporun değerini bilmek, olimpizm felsefesini bilmek ve bu bilgilere dayanarak Antik ve Modern Olimpiyatlardaki siyasi ve ekonomik olayları değerlendirmek ve sonuçlar çıkarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Musa ÇON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alpman, C (1972) Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi.İstanbul. Erdemli, A. (1996) İnsan, Spor ve Olimpizm.İstanbul. Karaküçük, S.(1988)Olimpiyat Oyunları.Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Felsefenin ne olduğu ve sporun içersindeki özellikler verildikten sonra spor felsefesine ihtiyaç var mı tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 1 1
54 Ev Ödevi 60 2 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel felsefe kavramları
2 Spor felsefesi
3 Spor felsefesi açısından sporun tanımı
4 Sporun sosyal felsefesi
5 Hareket ve oyun felsefesi
6 Felsefi açıdan sporda etik ve estetik
7 Sporda fair play felsefesi
8 Vize sınavı
9 Uzak doğu sporları felsefesi
10 Geleneksel Türk sporlarının felsefesi
11 Çağdaş beden eğitimi akımları ve öncüleri
12 Türk beden eğitimi ve spor felsefesi
13 Modern olimpizmin temelleri ve problemleri
14 Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53743 1239424 Beden eğitimi ve sporun felsefesini açıklar
53744 1239425 Türk beden eğitimi ve sporunun felsefesini açıklar
53745 1239426 Spor ve etik ilişkisini açıklar
53746 1239427 Modern olimpik hareketin tarihini, felsefesini ve problemlerini açıklar
53747 1239428 Antik ve Modern Olimpik hareketi kıyaslar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68923 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68924 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68925 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68926 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68927 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68928 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68929 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 68931 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 68930 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
53743 3 4 4 4 5 4 4 4 3
53744 3 4 3 4 3 3 3 4 3
53745 3 4 3 4 3 3 3 3 3
53746 3 4 3 4 3 4 3 4 4
53747 3 4 4 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek