Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY616 Spor ve Medya İlişkisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere kapsamlı spor ve medya bilgisini geniş bir bakış açısı ile kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Toplumsal boyutlariyla spor.Fusun Ozturk.1998 •Iletisim ve halkla iliskiler.Ilker Bicakci.1998. Çaplı B. Medya ve etik. İmge kitabevi 2002. Spor ve medya ile ilgili yayın ve makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim ve Kitle İletişim Kuramları,Kitle İletişim Araçları,Dünyada ve Türkiye’de Spor Medyasının Tarihi,Medyanın Etkinliği ve Fonksiyonları,Türk Spor Medyasının Yapısı,Spor Haberlerinin Medyada Yer Alma Süreci,Haber Yazma Teknikleri,Spor Gazetecilerinin Taşıması Gereken Nitelikler,Spor ekonomisi ve medya,Olimpiyatlar ve Medya,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 3 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim ve Kitle İletişim Kuramları
2 Medya kavramı ve Kitle iletişim araçları
3 Dünyada ve Türkiye’de Spor Medyasının gelişimi
4 Türk spor medyasının yapısı
5 Spor gazetecisi kimdir ve nitelikleri
6 Televizyon basını ve spor
7 Yazılı basın ve spor
8 Ara sınav
9 Radyo ve spor
10 Şifreli yayıncılık ve spor
11 Ticari sponsorlukta medyanın etkisi
12 Spor ekonomisi ve medya
13 Spor medya ilişkilerinde iletişim teknolojilerinin rolü
14 Olimpiyatlar ve medya
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53793 1464006 Spor ile medya arasında bir ilişki kurarak yorumlayabilme.
53794 1464004 Spor ve medya ilişkisinde hangi tür Kitle iletişim araçlarını kullanma seçim ilkelerini kavrayabilme.
53795 1464005 Ticari sponsorluk ilişkilerinde spor ve medyanın önemini kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
53793 3 3 4 3 4 4 3 3 4
53794 3 3 4 3 3 4 3 3 5
53795 3 3 4 2 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek