Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY617 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere insan kaynakları planlaması ve sporun önemli prensiplerini, kavramlarını, araştırma ve teorilerini öğretmek ve öğrencilerin bunları spor bilimleri alanında uygulayabilmelerini sağlayacak yeteneklerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erdal YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Thomson Reuters veri tabanı, konu ile ilgili yazılmış makale ve tezler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel Araştırma, Araştırmanın Planlanması, Yöntem, Kitle ve Örneklem, Veri Toplama Yöntemleri, Temel İstatistiksel Yöntemler, Verilerin Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Bilimsel Raporun Hazırlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 4 1 4
12 Takım/Grup Çalışması 5 1 5
22 Proje Hazırlama 5 1 5
23 Proje Sunma 5 1 5
27 Makale Yazma 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları ve Yapısı
2 Temel mali tablolar; Bilânço ve Gelir Tablosu. Tanımı ve düzenleme tipleri
3 Mali Nitelikteki İşlemlerin Tablolar Üzerinde İzlenmesi
4 Finansal Analiz nedir? Finansal oranlar ve örnekler
5 Finansal oranlar ve örnekler
6 Finansal oranlar ve örnekler
7 Şirketleşen Kulüplerdeki Uygulamalara Genel Bir Bakış.
8 Şirketleşen Kulüplerdeki Uygulamalara Genel Bir Bakış.
9 Vize
10 Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin mali yapısının incelenmesi
11 Finansal fair play
12 Kulüplerin finansal fair play açısından değerlendirlmesi
13 Dönem Projesi Sunumu
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463999 Dersin bilimsel araştırma yöntemi ile ilgili temel kavram bilgi sahibi olur
2 1464000 Ders ile ilgili bilimsel araştırmanın önemini kavrar
3 1464001 Finansal fair play ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur
4 1464002 Kulüpleri finansal fair play açısından değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 4 4 3 4
2 3 4 3 4 4 3 4 3 3
3 3 3 4 3 4 3 4 4 3
4 3 3 3 4 3 5 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek