Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY624 Toplam Kalite Yönetimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; toplam kalite yönetimi kavramlarını spor endüstrisi içerisinde yer alan tüm organizasyonlarda etkin olarak uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt Dr. Egemen ERMİŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yatkın, A.; Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

TKY kavramlarını anlamak, unsurlarını öğrenmek ve uygulayabilmek, modern spor yönetimi yaklaşımları çalışma alanlarına göre geliştirip uygulayabilmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 5 6 30
23 Proje Sunma 30 3 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite kavramı, kaliteyi oluşturan temel faktörler, tky gelişim süreci
2 Kalite öncüleri
3 Japon işletme yönetimi
4 TKY temel ilkeleri
5 Kalite çemberleri
6 Kalite çemberlerinde problem çözme teknikleri
7 PSÇU, PUKO, KÇ çalışmalarında kullanılan formlar
8 Vize Sınavı
9 Kalite eğitimi
10 TKY’de yöneticinin liderliği
11 Sporda TKY
12 Sporda TKY uygulama örnekleri
13 TKY işletme örnekleri
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239553 Toplam kalite hakkında genel konuları bilir
2 1239554 Toplam kalite üzerine yorum yapabilecek düzeye gelir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68923 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68924 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68925 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68926 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68927 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68928 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68929 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 68931 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 68930 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3 3 4 3 3
2 3 4 3 3 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek