Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY628 Yerel Yönetimler ve Spor 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Türkiye’nin yönetim yapısı ve bu yapının işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu çerçevede, yönetim kavramı, yönetim sistemleri, yönetsel kuruluşlar ve yönetim faaliyetleri hakkında bilgi vermektir. Ayrıca Türk Kamu Yönetiminin özellikleri ve yönetsel kuruluşları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Nurullah Ogreten

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, Türkiye’nin Yönetim Yapısı,10. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008. - Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara. - Atilla Özer, Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Ankara. - İsmet Giritli, Türkiye’nin İdari Yapısı, DER Yayınları, İstanbul, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim kavramları, yönetim sistemleri, devletin tarifi ve unsurları, merkezden ve yerinden yönetim kavramları ve merkezi ve mahalli idareler, Türkiye'nin siyasi ve idari teşkilatlanması, yasama, yürütme ve yargı, , hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 45 2 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetimin Genel Nitelikleri ve Yapısı
2 Türk Kamu Yönetiminin Özellikleri
3 Yönetimin İşleyişi
4 Yönetimin İşleyişi (Devam)
5 Yönetsel Kuruluşlarla İlgili İlkeler
6 Türk Kamu Yönetiminin Yönetsel Yapısının Genel Görünümü
7 Genel Yönetimin Merkez Teşkilatı (Cumhurbaşkanlığı)
8 ARA SINAV
9 Başbakanlık ve Bakanlıklar
10 Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar
11 Genel Yönetimin Taşra Teşkilatı
12 Yerel Yönetim Kuruluşları
13 Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları
14 Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının (Devamı)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463880 Yardımcı kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatının yapısını, işleyişini yetki ve sorumluluklarını açıklayabilir
2 1463881 Türk kamu yönetiminin merkez ve taşra teşkilatını, yapısını, işleyişini, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilir
3 1463882 Denetim organlarının yapısını, işleyişini, görev ve sorumluluklarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 3 4 2 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
3 4 3 4 4 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek