Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY631 Spor İşletmelerinde Örgütsel Davranış 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Örgütsel davranış alanlarında edinilen bilgiyi spor kulüpleri ve işletmeleri için kullanabilir. Sporda örgütsel davranış alanında akademik çalışma tasarlayabilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasin KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Organizational Behavior/Robbins ve Judge Oğuz Atay/ Bir Bilim Adamının Romanı. Makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgütsel Davranışa giriş, Sporda Örgütsel davranış Örgütsel davranışta temel ve güncel konular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 14 15 1
22 Proje Hazırlama 1 45 1
28 Makale Kritik Etme 4 20 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 3 14 42
22 Proje Hazırlama 1 80 80
28 Makale Kritik Etme 4 8 32
34 Okuma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili bilgilendirme
2 Örgütsel Davranışa Giriş, Sporda örgütsel davranışın yeri ve önemi
3 Örgütsel davranış alanında araştırma tasarımı
4 Örgütsel davranışta temel konular
5 Örgütsel davranışta temel konular
6 Örgütsel davranışta temel konular
7 Örgütsel davranış alanında araştırma tasarımı / Makale incelemeleri
8 Örgütsel davranış alanında araştırma tasarımı / Kitap incelemesi
9 Örgütsel davranışta güncel konular
10 Örgütsel davranışta güncel konular
11 Örgütsel davranışta güncel konular
12 Araştırma önerileri
13 Araştırma Önerileri
14 Araştırma önerileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512137 Örgütsel davranış konularını spor işletmeleri için uygulayabilir.
2 1512138 Sporda örgütsel davranış alanında akademik çalışma tasarlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 2 5 3 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek