Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY639 İstatistiksel Analiz ve İstatistik Paket Program Uygulamaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İstatistiğin temel prensiplerini ve yöntemlerini öğretmek, sosyal bilimler alanında çalışan araştırıcıların genelde kullandıkları yöntemlerin bilgisayar uygulamalı olarak çözümünü yapmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özdamar, K. (2001). SPSS ile Biyoistatistik. Eskişehir: Kaan Kitabevi, 343-360. Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS uygulamalı Nitel ve Nicel Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Data ve istatistik: Sosyal Bilimler alanında kullanılan temel matematiksel kavramların gözden geçirilmesi ve hipotez testler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 4 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, amacı, içeriği ve kaynaklar. SPSS paket programını tanıtmak, ekranlarını izah etmek Hafta 1 Dersin tanıtımı amacı içeriği ve kaynaklar SPSS paket programını tanıtmak ekranlarını izah etmek.pptx
2 SPSS Paket Programına veri girişi ve dönüşümlerinin yapılması, etiketlerin tanımı Hafta 2 SPSS Paket Programına veri girişi ve dönüşümlerinin yapılması, etiketlerin tanımı.pptx
3 Sosyal bilimler alanında elde edilen verilerin sayısal özetlenmesi, merkezi ölçü istatistikleri hesabı ve kullanımı Hafta 3 Merkezi Eğilim Ölçüleri.pptx
4 Değişkenlik ölçü istatistiklerinin hesaplanması ve bilgisayar çıktılarının kavranıp yorumlanabilmesi Hafta 4 Dağılım Ölçüleri.pptx
5 Sosyal bilimler alanında yürütülmesi planlanan araştırmalar için hipotez kurmak, hata tiplerini, testin gücünü tanımlamak Hafta 5 Hipotezlerin krulması hata tipleri ve testin gücü.pptx
6 Sosyal bilimler alanında elde edilen veriler için bağımsız İki grup karşılaştırması -parametrik test Hafta 6 Bağımsız iki grup ortalamasının karşılaştırması - parametrik test.pptx
7 Sosyal bilimler alanında elde edilen veriler için bağımsız İki grup medyanlarının karşılaştırması -nonparametrik test Hafta 7 Bağımsız İki grup medyanlarının karşılaştırması -nonparametrik test.pptx
8 Sosyal bilimler alanında elde edilen veriler için bağımlı İki grup karşılaştırılması -parametrik test Hafta 8 Bağımlı iki grup ortalamasının karşılaştırması - parametrik test.pptx
9 Ara Sınav
10 Sosyal bilimler alanında elde edilen veriler için bağımlı İki grup medyanlarının karşılaştırılması-nonparametrik test
11 Sosyal bilimler alanında elde edilen veriler için Ki-kare analizi
12 Sosyal bilimler alanında elde edilen veriler için bağımsız k-grup ortalamalarının karşılaştırılması-ANOVA
13 Sosyal bilimler alanında elde edilen veriler için bağımsız k-grup medyanlarının karşılaştırılması-Kruskal Wallis H test
14 Sosyal bilimler alanında elde edilen veriler için iki değişken arasındaki bağıntının veya ilişkinin araştırılması
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504813 Tanımlayıcı istatistikleri öğrenebilir ve yorumlayabilir.
2 1504814 Karşılaştığı sorunların çözümü için hipotez kurabilir.
3 1504815 Elde edilen verileri analiz edebilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.
4 1504816 Değişkenler arasında ilişki kurabilir ve bu ilişkiyi yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 4 2 2 2 2 2
2 2 4 4 4 2 2 2 2 2
3 2 4 4 4 2 2 2 2 2
4 2 4 4 4 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek