Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY701 Beden Eğitimi ve Sporda Fizyolojik Temeller ve Antrenman Yöntemleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

İnsan organizmasının fiziksel aktiviteye akut ve kronik uyumunun; fiziksel performansı arttırmanın genel prensiplerinin; farklı çevre koşullarında egzersiz yaparken bilinmesi gerekli önkoşulların kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Menderes KABADAYI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergen, E. ve Ark. 2002; Egzersiz Fizyolojisi, Nobel Yayınevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan organizmasının fiziksel aktiviteye akut ve kronik uyumu; fiziksel performansı arttırmanın genel prensipleri; farklı çevre koşullarında egzersiz yaparken bilinmesi gerekli önkoşullar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 3 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji metabolizması.
2 Kasın yapısı ve özellikleri.
3 Kasın fonksiyonları.
4 Eforun kas fizyolojisi üzerindeki etkileri.
5 Egzersiz ve solunum sistemi.
6 Egzersiz ve dolaşım sistemi.
7 Egzersiz ve endokrin sistem.
8 Ara sınav
9 Egzersizde ısı dengesi.
10 Yüksek irtifada egzersiz.
11 Su altında egzersiz.
12 Ergojenik yardım.
13 Ergojenik yardım.
14 Çocuk ve spor
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227170 Antrenman programı hazırlarken gerekli olan enerji metabolizmalarını kavrayabilirler
2 1227171 Fiziksel aktivite ya da antrenman sonrasında yeniden toparlanma konusunu anlayabilirler ve hızlı toparlanma metotlarını kavrayabilirler.
3 1227179 Kasın yapısını, fonksiyonlarını kavrayabilir, eforun kas üzerindeki etkilerini açıklayabilirler.
4 1227183 Egzersizin solunum, sinir ve dolaşım sistemi üzerindeki akut ve kronik etkilerini; sportif performansı arttıran bilimsel temelleri açıklayabilir
5 1227191 Egzersiz esnasında gaz değişimi ve taşınması; egzersiz ile endokrin sistem arasındaki ilişki; ısı dengesi; yüksek irtifada ve su altındaki egzersiz fizyolojisi; ergojenik yardım; egzersizde yaş ve cinsiyet farklılıklarına ait bilimsel temelleri kavrayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68932 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68933 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68934 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68935 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68936 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68937 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68938 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 68939 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 68940 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 4 3 3 3
2 3 3 3 3 4 3 3 3 3
3 3 3 4 3 4 3 4 3 4
4 3 4 4 3 3 4 3 3 4
5 3 4 3 4 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek