Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY704 Yönetim Psikolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin, sporda olduğu kadar psikoloji alanındaki temel kavramları da iyi bilmelerini, sporda davranış ve performansı etkileyen faktörleri araştırmalarını, spor psikolojisinin spor bilimlerindeki önemini kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar BARUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dorak,F.&Vurgun,N.,Hentbol-Oyun Duyusundan Hızlı Oyuna, Ege Ünv.Basımevi, İZMİR 2008 Dorak F., Ders Notları, www.ferudundorak.com.tr Atkinson L.R., Atkinson C. R., Hilgard R.E., Psikolojiye Giriş 1, Sosyal Yayınlar, 1995-İSTANBUL. Tiryaki,Ş. Spor Psikolojisi, Eylül Kitabevi,2000. Weinberg,R&Gould,D. Foundations of Exercise and Sport Psychology, Human Kinetics,2003. Tenenbaum G., Eklund C. R., Handbook of Sport Psychology, Wiley, 2007, CANADA. Morris G. C. (çev: Belgin Ayvaşık, Melike Sayıl), Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, ANKARA-2002. Ed.Erol Eren Yönetim Psikolojisi Beta yayınevi, İstanbul Ed. Hamit Çoşkun Psikolojiye Giriş Lisans Yayınevi İstanbul 2017 Ed. Hamit Çoşkun Sosyal Psikoloji Lisans Yayınevi 2016 Ziya Habipoğlu Personel Davranış ve Yönetim İstanbul İktisat Fakültesi Tokay Dereli Organizasyon Durumu İstanbul İktisat Fakültesi Kemal Tosun İşletme Yönetimi İstanbul İşletme Fakültesi Handankepir Sinangil Endüstri İş ve Örgüt Psikolojisi Literatür Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spor psikolojisinin tarihi, konusu ve spor psikologunun görevleri, algılama ve dikkat, konsantrasyon, motivasyon, sporda kişilik, motivasyon ve artırma teknikleri, grup dinamiği ve takım birlikteliği, liderlik, sporda özgüven ve özyeterlik, sporda güdülenme ve güdülenme yöntemleri, grup çalışması ve proje oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 25 1 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 75 1 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 50 1 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor Psikolojisi Konusu-Tarihi / Spor psikologu ve görevleri BÖLÜM1.pptx
2 Algılama ve Öğrenme BÖLÜM2.pptx
3 Dikkat BÖLÜM3.pptx
4 Konsantrasyon BÖLÜM4.pptx
5 Kişilik BÖLÜM5.pptx
6 Uyarılmışlık BÖLÜM6.pptx
7 Ara sınav BÖLÜM7.pptx
8 Motivasyon BÖLÜM8.pptx
9 Proje Ara Sunumu BÖLÜM10.pptx
10 Grup Dinamiği BÖLÜM11.pptx
11 Takım birlikteliği BÖLÜM12.pptx
12 Liderlik BÖLÜM13.pptx
13 Özgüven BÖLÜM14.pptx
14 Özyeterlik BÖLÜM15.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460306 Spor psikolojisinin tarihini, konusunu ve spor psikologlarının çalışma alanlarını tanıma ve bu alanlara yönelik yeni araştırmalar yapabilme
2 1460307 Sporda algılama, dikkat ve konsantrasyon konularına ilişkin psikolojinin bilişsel süreçlerini öğrenme ve uygulayabilme;
3 1460308 Kişilik kavramının spor ortamına olan yansımalarını kavrayabilme;
4 1460309 Uyarılmışlık ve Motivasyonu tanımlayabilme ve motivasyonu artırma yollarını öğretebilme;
5 1460310 Sporda liderlik, özgüven ve özyeterlik kavramlarını tanımlayabilme ve önemini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76664 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76665 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76666 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76667 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76668 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76669 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76670 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76671 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76672 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3 4 4 3 4
2 4 3 3 4 4 3 4 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
4 3 3 4 4 3 3 3 2 4
5 4 4 4 3 4 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek