Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY716 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere insan kaynakları planlaması ve sporun önemli prensiplerini, kavramlarını, araştırma ve teorilerini öğretmek ve öğrencilerin bunları spor bilimleri alanında uygulayabilmelerini sağlayacak yeteneklerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erdal YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Finans, Göksel Yücel, Sait Gözüm, Hümanist Yayınları 2- Spor Ekonomisi, Micheal A. Leeds, Palme Yayınları 3- Futbol Ekonomisi, İsmail Güneş, Karahan Yayınları 4- KARADENİZ, Erdinç, Levent KOŞAN, and Fatih GÜNAY. "UEFA Finansal Fair Play Kuralları Bağlamında Borsa İstanbul'da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Performanslarının Analizi." TISK Academy/TISK Akademi 11.22 (2016). 5- KARADENİZ, Erdinç, Levent KOŞAN, and Selda KAHİLOĞULLARI. "BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SPOR ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ORAN YÖNTEMİYLE ANALİZİ1." (2014). 6- D'Andrea, Angelo, and Donato Masciandaro. "Financial Fair Play in European Football: Economics and Political Economy-A Review Essay." (2016). 7- Caglio, A., D'Andrea, A., Masciandaro, D., & Ottaviano, G. I. (2016). Does Fair Play Matter? UEFA Regulation and Financial Sustainability in the European Football Industry. 8- Budzinski, O. (2014). The competition economics of financial fair play. 9- Millien, V. (2014). Financial Fair Play in European football. 10- Barajas, Ángel, and Plácido Rodríguez. "Spanish football clubs' finances: Crisis and player salaries." International Journal of Sport Finance 5.1 (2010): 52. 11-Vöpel, Henning. "Do we really need financial fair play in european club football? an economic analysis." DICE Report 9.3 (2011): 54.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel Araştırma, Araştırmanın Planlanması, Yöntem, Kitle ve Örneklem, Veri Toplama Yöntemleri, Temel İstatistiksel Yöntemler, Verilerin Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Bilimsel Raporun Hazırlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 4 1 4
12 Takım/Grup Çalışması 5 1 5
22 Proje Hazırlama 5 1 5
23 Proje Sunma 5 1 5
27 Makale Yazma 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları ve Yapısı
2 Temel mali tablolar; Bilânço ve Gelir Tablosu. Tanımı ve düzenleme tipleri
3 Mali Nitelikteki İşlemlerin Tablolar Üzerinde İzlenmesi
4 Finansal Analiz nedir? Finansal oranlar ve örnekler
5 Finansal oranlar ve örnekler
6 Spor kuruluşlarında vergilendirme
7 Şirketleşen Kulüplerdeki Uygulamalara Genel Bir Bakış.
8 Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin mali yapısının incelenmesi
9 Vize
10 Spor kuruluşlarında bütçenin hazırlanması
11 Finansal fair play
12 Kulüplerin finansal fair play açısından değerlendirlmesi
13 Dönem Projesi Sunumu
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461558 Dersin bilimsel araştırma yöntemi ile ilgili temel kavram bilgi sahibi olur
2 1461559 Ders ile ilgili bilimsel araştırmanın önemini kavrar
3 1462106 Finansal fair play ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur
4 1462107 Kulüpleri finansal fair play açısından değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76664 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76665 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76666 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76667 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76668 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76669 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76670 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76671 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76672 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 4 3
2 5 3 4 4 3 4 4 3 4
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek